Controles aangekondigd door inspectie
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 maart 2022

Let op veilig gebruik rolsteigers

De Inspectie SZW controleert regelmatig of er veilig wordt gewerkt met rolsteigers. De inspecties vinden plaats in het hele land, waarbij de aandacht uitgaat naar kleinere bouwplaatsen, zowel nieuwbouw als renovatie en onderhoud. Hier zullen vooral werknemers van kleine bedrijven - tot zo’n 10 werknemers - en zelfstandig ondernemers aan het werk zijn.

Inspectie SZW controleert, omdat er met rolsteigers veel ongelukken gebeuren. Gemiddeld komen elk jaar door een val van een rolsteiger twee mensen om het leven en houden tientallen er blijvend letsel aan over. Bij kleine bedrijven komen in verhouding meer ernstige ongevallen voor dan bij middelgrote en grote bedrijven. Er is aangekondigd dat als er bij een inspectiebezoek sprake is van valgevaar, er onherroepelijk een boete volgt en de werkzaamheden door de Inspectie stil worden gelegd.

Ongevallen met rolsteigers gebeuren vaak omdat mensen de handleiding niet volgen, het materiaal verkeerd gebruiken en niet de juiste veiligheidsmaatregelen nemen, zo stelt de Inspectie SZW. Daarom controleert de Inspectie naast de veiligheid van de rolsteigers ook of de bedrijven voldoende aandacht hebben voor veiligheidsrisico’s.

Om de veiligheidsrisico’s in de onderneming in kaart te brengen en te beheersen, is het voor bedrijven met personeel een wettelijke verplichting om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in combinatie met een Plan van Aanpak (PvA) te maken en bij te houden. Lees er hier meer over. Als tijdens een controle blijkt dat de RI&E en PvA onvolledig zijn - omdat bijvoorbeeld niet alle risico’s of maatregelen zijn beschreven - volgt een waarschuwing. Als een bedrijf geen RI&E en PvA heeft, dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.

Meer informatie

Het A-blad rolsteigers van Volandis bevat informatie over het veilig opbouwen, gebruiken en afbreken van rolsteigers.

Lees ook over de Arbocatalogus voor Afbouw en Natuursteen; een oplossingenboek om bij de belangrijkste arbo-risico’s een goede oplossing te kiezen.   

Deel dit artikel: