Overheid heeft óók baat bij praktijkscholing
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
05 oktober 2021

“Leerlingen mogen niet de dupe zijn van falend beleid!”

Het huidige woningtekort in Nederland vraagt om een flink aantal nieuwe woningen en de huidige woningvoorraad moet verduurzaamd worden. Een uitdaging voor de overheid én voor de afbouwsector. Want door deze branche moeten straks al die woningen afgebouwd kunnen worden en dan moeten er voldoende vakkrachten zijn. De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) baalt dat door falend beleid de instroom van stukadoors in de regio Den Haag nu stagneert. 

De afbouwsector staat de komende jaren voor een enorme uitdaging. Ook door demografische ontwikkelingen zullen minder leerlingen vanuit de reguliere opleidingen de sector instromen om aan de vervangings- en uitbreidingsvraag te voldoen. De afbouwsector, waartoe stukadoors, vloerenleggers, natuursteenbewerkers, plafond- en wandmonteurs en allround afbouwers behoren, investeert daarom fors in opleidingen. Het is ook noodzakelijk om daar waar wettelijk onderwijs niet wordt gegeven, of niet in behoeften kan voorzien, er aanvullend (praktijk)onderwijs verzorgd wordt.

“Het is dieptriest om te zien dat ambassadeurs voor het stukadoorsvak niet dagelijks bezig kunnen zijn met wat ze écht willen: jongeren opleiden en een toekomst bieden!” aldus John Kerstens, voorzitter van NOA. “Want veel ondernemers worstelen met het vraagstuk hoe ze in de toekomst voldoende vakmanschap in hun bedrijf kunnen houden. NOA betreurt het daarom ten zeerste dat particuliere initiatieven zoals de gebroeders Traub in Den Haag al jaren met succes initiëren, nu binnen de energie academie - ondanks alle goede bedoelingen van de lokale overheid - stoppen door falend beleid en bureaucratie.”

“Peet en Michel, beter bekend als de gebroeders Traub, brengen middels praktijkscholing hun leerlingen échte werknemersvaardigheden bij”, stelt Toine Visker, directeur van het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuid-West en tevens bestuurder van NOA. “De hele sector heeft behoefte aan instroom en er wordt via allerlei kanalen en initiatieven keihard gewerkt om jongeren voor onze ambachten te enthousiasmeren. Dan is het heel erg balen dat door falend beleid de leerlingen de dupe zijn. En er voor onze leden in de regio Den Haag en omstreken minder instroom zal zijn van leerlingen. NOA zal daarom in gesprek gaan met de betrokkenen om samen te bepalen hoe we kunnen blijven voldoen aan voldoende instroom voor onze leden in deze regio.”

Deel dit artikel: