De sfeer zit er goed in
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
11 mei 2022

Ledenvergadering hoofdsector Natuursteen

Voor de Ledenvergadering van de hoofdsector Natuursteen op 8 april jl. is dit keer uitgeweken naar Renswoude waar we hebben gekozen voor Restaurant De Hof. Deze, voor ons nieuwe, locatie heeft sinds kort nieuwe vergaderruimtes en wij mochten hier het spits afbijten.

Vanaf half twaalf druppelen de leden een voor een binnen. De Hof serveert ons een uitgebreide lunch, met een keuze van diverse heerlijke broodjes. Het is een goed weerzien na onze bijeenkomst in Zwolle vorig jaar. De leden zoeken elkaar gelijk op en de sfeer zit er meteen goed in. Men heeft duidelijk zin in de vergadering. 

De vergadering wordt geopend door voorzitter William Slotboom en er zijn enkele belangrijke punten zoals het hernieuwde contact met het bestuur van JOA die bij een eerstvolgende bestuursvergadering zullen aansluiten en we het gaan hebben over hoe het bestuur en de jonge ondernemers elkaar aangehaakt gaan houden. De afdelingen zullen elkaar meer gaan opzoeken en Martin Timmerman geeft aan dat hij voor de afdeling Zuid-Holland/Zeeland binnenkort een vergadering gaat opstellen waar ook NOA voor wordt uitgenodigd.

Kandidaat bestuursleden

William maakt van de gelegenheid gebruik om namens het hoofdsectorbestuur Kees Eckhardt als nieuwe voorzitter voor te dragen. Jammer is dat er verder geen kandidaten zijn gekomen, ondanks de vele oproepen. Het bestuur ziet in Kees een waardig opvolger voor de natuursteenbranche, een bruggenbouwer én iemand met bestuurlijke ervaring. Kees legt aan de leden uit hoe het hem de afgelopen jaren is vergaan, welke wegen hij heeft bewandeld en wat hem heeft doen besluiten zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de hoofdsector. Er komt verjonging in het bestuur door de kandidaatstelling van Lisa Schouten, werkzaam bij Grillo Natuursteen. Er waren nog twee kandidaten, maar die hebben zich helaas afgemeld. Lisa stelt zich voor aan de leden en geeft aan graag haar bijdrage te willen leveren aan de branche. Lisa gaat al meelopen om ervaring op te doen in het bestuur. Vervanging van Jaring Roosma voor de functie van Adviesraadslid voor de regio Noordoost is gevonden in Ronald Fransen van Steenhouwerij Fransen. Ronald zal in de Ledenvergadering van 4 november a.s. officieel worden geïnstalleerd. 

NatuursteenPenning

De Vakjury voor de NatuursteenPenning is compleet door de deelname van Gerard Buddingh en Jan Harder, die samen met Anne Krikke de ingestuurde werkstukken zullen gaan beoordelen. Alle leden kunnen hun werkstuk inleveren op de hiervoor gemaakte website www.natuursteenpenning.nl en meedingen naar de inmiddels beroemde penning. 

Producenten en leveranciers

De begunstigende leden uit de natuursteensector zijn terug bij NOA. John Vis deelt met de leden de behoeftes van de leveranciers en legt uit dat de NatuursteenVakdagen niet echt relevant zijn voor de begunstigende leden en waar we elkaar dan wel gaan vinden. Te denken is om tijdens de LedenTweedaagse een soort minibeurs te organiseren waarbij men, na de ledenvergadering, elkaar in een ontspannen setting kan spreken en dat in combinatie met een borrel/feestavond. Voor de themabijeenkomst in juni denkt men graag mee over de invulling hiervan. Voor de promotie van Natuursteen zou men als natuursteensector gezamenlijk aan een beurs kunnen deelnemen waarbij de leveranciers de producten kunnen leveren.

Omdenken

Na de pauze neemt men plaats in de naastgelegen zaal en krijgen we een korte clinic van de mannen van Omdenken. Omdat het nu eenmaal in ons systeem zit bepaalde zaken, die belemmerend voor ons werken snel te willen oplossen, is het de kunst om de situatie om te denken en te gaan voor een andere uitkomst waarmee je ook resultaat boekt. Soms is het niet meer dan je probleem letterlijk van de andere kant te bekijken en daardoor tot verrassende inzichten te komen. In teamverband krijgen de leden een aantal opdrachten die ze tot het uiterste drijft en die ook behoorlijk op de lachspieren werken. De samenwerking tussen de leden geeft in ieder geval een verfrissende blik op zaken. 

Scholing

Eenmaal terug in de vergadering zijn er nog een paar belangrijke highlights. Frans Westerman praat iedereen bij over de Afbouw-Academie. De commissie Scholing en Arbeidsmarkt wordt vanuit de natuursteen vertegenwoordigd door bestuurslid Lizet Vreeker. De vraag is welke cursussen/opleidingen er vanuit de sector gewenst zijn. Iedereen mag hierin actief bijdragen om de wensenlijst aan te vullen. Een stuk minder prettig is de forse verhoging die is afgesproken in de nieuwe cao voor de BBL-lonen. Een nieuwe leerling brengt hierdoor meer kosten met zich mee. Frans gaat namens NOA kijken of er mogelijk nog een compensatie kan komen vanuit bijvoorbeeld het O&O-fonds. Een aantal leden geeft aan hier veel last van te ervaren, dus een oplossing zou zeer welkom zijn. 

TruStone

Bij het initiatief TruStone gaat het vooral over het voordeel wat je haalt uit het lidmaatschap als je NOA-lid bent en moet vooral de aanvraag laagdrempeliger worden. Kees Eckhardt roept de leden op toch lid te worden ondanks dat niet op alle vragen al antwoorden zijn. 

Oproep tot interactiviteit

Naast de clinic van Omdenken is het tweede hoogtepunt van de middag toch wel het verrassende optreden van Ketie Harder. Ondanks haar podiumvrees pakt ze de microfoon en komt zij met een aantal ideeën om de vergadering in het vervolg een stuk minder statisch te laten zijn. Ketie geeft aan meer behoefte te hebben aan de onderlinge communicatie van de leden door bijvoorbeeld een voorstelrondje te doen, het neerzetten van een microfoon in de zaal zodat je bij het stellen van een vraag en het noemen van je naam de andere leden ook weten wie je bent. Dat het bestuur achter een tafel zit en niet actiever zijn is ook een groot punt van aandacht. Ketie is een groot voorstander van verjonging van het bestuur en geeft het bestuur nog een aantal tips mee hoe dit alles aan te pakken. Er komt een vraag van Peter Dominicus voor het optuigen van een WhatsAppgroep waarin alle natuursteenleden korte lijnen hebben met elkaar, vragen kunnen stellen en je een hulpvraag kunt neerleggen. 

Na de vergadering werden alle leden uitgenodigd voor een netwerkborrel in de naastgelegen zaal zodat men nog eens rustig kon napraten over de vergadering en alle nieuwe inzichten die we deze middag hebben gekregen. 

Deel dit artikel: