Fit for 55 plan
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 juli 2021

Klimaatplannen EU

Onder leiding van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, werden de nieuwe klimaatplannen gepresenteerd. Want enkele jaren geleden werd het Klimaatakkoord gesloten en dat betekent dat er nu echt moet worden doorgepakt om Europa versneld klimaatneutraal te maken. 

De Europese Commissie presenteerde daarom het plan, dat de naam ‘Fit for 55’ kreeg. Het is een grote verzameling aan wetsvoorstellen om ervoor te zorgen dat er in 2030 55% minder koolstofdioxide uitstoot is.

Het zijn torenhoge ambities die verwezenlijkt moeten worden. “En het is zo 2030, dus we kunnen er niet rustig over blijven nadenken”, gaf Timmermans aan. “We MOETEN allemaal in actie komen.” Iedereen merkt dan straks dat er schonere lucht komt, maar het betekent ook dat wetgeving moet worden aangescherpt en dat er nieuwe regelgeving bij komt. Dat zal iedereen in zijn of haar portemonnee voelen. 

Het Klimaatakkoord is er nu eenmaal, dus linksom of rechtsom moet er wat gebeuren. Vaststaat dat de Europese economie in 2050 klimaatneutraal moet zijn en dat voor 2030 de CO2-uitstoot met 55% gedaald is. 

De kernpunten uit het Fit for 55 plan: 

  • In 2030 moet de CO2-uitstoot in de EU met 55% zijn gedaald
  • 40% van alle energie moet groen worden opgewekt
  • Uitstootrechten voor bedrijven worden schaarser en duurder
  • Luchtvaart en scheepvaart moeten ook uitstootrechten gaan kopen of de uitstoot verlagen (tickets worden duurder)
  • Wegtransport en gebouwen krijgen ook een systeem met uitstootrechten
  • Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe benzine- en dieselauto's worden verkocht
  • Er komt van 2025 – 2032 een sociaal fonds van 144 miljard (gevuld via emissiehandel en extra heffingen) om burgers en bedrijven te helpen met deze transitie

Bekijk de nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie (Engelstalig). 

Deel dit artikel: