Nieuw rapport om mbo-onderwijs te stimuleren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
24 november 2022

Kansrijk opleiden

Om te zorgen dat meer jongeren worden opgeleid in kansrijke beroepen kreeg minister Dijkgraaf van OCW op 21 november namens het bedrijfsleven en beroepsonderwijs een nieuw advies uitgereikt. NOA zal het rapport aangrijpen om het kabinet nogmaals op te roepen nu écht aandacht te besteden aan kleinschalige mbo-opleidingen. 

Het SBB, de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs voor het bedrijfsleven, heeft als ‘Taskforce Doelmatigheid’ onder leiding van Lodewijk Asscher een belangrijk advies uitgebracht. Daarin wordt geconcludeerd dat de bestaande werkwijze de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt nog onvoldoende aanpakt. De taskforce adviseert een aanpak waarbij beroepsonderwijs en bedrijfsleven zowel landelijk, sectoraal als regionaal met elkaar in gesprek gaan en afspraken maken over kansrijk opleiden. Verder moeten scholieren betere voorlichting krijgen over arbeidsmarktkansen van verschillende mbo-opleidingen. En moet het voor scholieren gemakkelijker worden om te switchen naar een kansrijke opleiding.

Heldere adviezen

Voor aankomende mbo-studenten moet het (nog) aantrekkelijker worden om te kiezen voor een studie waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. NOA is blij dat de taskforce dit ook zo duidelijk adviseert, want in de praktijk is dit nog niet zo makkelijk. Kleinschalige mbo-opleidingen - zoals die voor plafond- en wandmonteur, vloerenlegger, natuursteenbewerker en stukadoor - worden door scholen niet overal aangeboden. Want opleidingen waar een praktijklokaal, een specifieke vakdocent en materialen en gereedschappen voor nodig zijn, kosten een school meer dan een theorielokaal. ‘Onderwijsinstellingen krijgen voor de reguliere bekostiging een totaalbedrag voor personeel, huisvesting en materiaal: de lumpsum. Deze is mede gebaseerd op het aantal studenten en behaalde diploma’s… Het bestuur van de onderwijsinstelling heeft vrijheid om eigen keuzes voor de besteding van de lumpsum te maken. Beleid dat oneigenlijke concurrentie ontmoedigt en samenwerking beloont en enthousiasmeert, is van urgent belang’, zo schrijft de taskforce. 

Belofte van het kabinet

In het Regeerakkoord staat opgetekend dat er extra aandacht komt voor kleine opleidingen. “Al langere tijd attenderen we politiek Den Haag erop om die mooie woorden om te zetten in daden. Want onze sectoren willen heel graag enthousiaste jongeren opleiden en een carrière bieden. De afbouwsector is er de afgelopen jaren in geslaagd om het hoogste percentage nieuwe leerlingen van de hele bouwkolom aan te trekken. Niet voor niets geven onze NOA Opleidingsbedrijven Afbouw leerlingen een baangarantie. Maar dan moet het wél mogelijk worden om die opleidingen op méér locaties in het land te kunnen aanbieden. We trekken er hard aan, maar dan hebben we het wel nodig dat de overheid zijn beloftes waarmaakt. Vol vertrouwen gaan we daarover binnenkort het gesprek met de politiek aan”, meldt NOA-voorzitter John Kerstens. “Dit nieuwe rapport helpt ons daarbij.”

Lees het advies over kansrijk opleiden 

Deel dit artikel: