Reactie NOA en Aannemersfederatie
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 november 2022

Kabinet: geef bouw en infra voorrang met stikstofruimte

Met de op 25 november door het Kabinet gepresenteerde stikstofaanpak, zet het Kabinet eindelijk stappen om de stikstofuitstoot terug te brengen en uit de stikstofimpasse te komen. Hierdoor kan natuurherstel plaatsvinden, kan de energietransitie mogelijk worden versneld en kunnen de bouw- en infrasectoren weer gaan bouwen. Echter, er moet wel snel duidelijkheid komen wanneer het Kabinet verwacht dat er stikstofruimte wordt gerealiseerd, die kan worden ingezet voor bouw- en infraprojecten. Om de grote bouwopgave van het Kabinet te realiseren is die ruimte hard nodig, aldus de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) en Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL).

Het is nu aan het Kabinet om snel en adequaat door te pakken op deze maatregelen, zodat daadwerkelijk stikstofruimte beschikbaar komt. Daarnaast moeten aannemers sinds het wegvallen van de bouwvrijstelling veel nieuwe berekeningen en rapportages aanleveren om aan te tonen dat bouwprojecten geen extra stikstofuitstoot veroorzaken, hetgeen extra kosten en vertraging met zich mee brengt. Hopelijk maakt het Kabinet zoveel snelheid met de stikstofmaatregelen dat vergunningverlening voor deze voorgenomen bouwprojecten geen extra vertraging oplopen.

Tevens roepen wij samen met AFNL het Kabinet op snel met standaarden te komen om de impact van stikstofemissies in de bouw en infra te kunnen berekenen. 

De extra middelen beschikbaar voor emissieloos bouwen zijn een stap in de goede richting. Bedrijven in bouw, afbouw en infra investeren al veel in emissieloos bouwen, maar zij kunnen pas echt grote investeringen doen in bijvoorbeeld emissieloos materieel met een financiële impuls. En dan moet er ook duidelijkheid en zekerheid zijn om het mogelijk te maken versneld af te schrijven op bestaand materieel. 

Het Kabinet moet nu snel doorpakken en samen met belanghebbende organisaties om tafel om de maatregelen uit te werken en de versnelling daadwerkelijk in te zetten, zodat stikstofruimte vrijkomt voor de enorme woningbouw-, infra- en energieopgaves.

Deel dit artikel: