Grote veranderingen op komst in 2024!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 september 2023

Hulp bij gevolgen invoering Wkb

Na jaren van gedoe en uitstel, gaat het nu toch gebeuren. De Wkb, Wet Kwaliteitsverbetering voor het Bouwen, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd en dit zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de afbouwbranche!

Daarom hebben NOA en Van Gorcom Advocaten begin september tijdens een zestal bijeenkomsten voorlichting over deze nieuwe wet gegeven aan een flink aantal NOA-leden. Niet iedereen was echter bij zo’n bijeenkomst, terwijl de veranderingen toch fors zullen gaan zijn. En best ingewikkeld.

Daarom zal begunstigend lid én huisadvocaat van NOA, Van Gorcom Advocaten, ook in de komende maanden nog meer voorlichting geven over de komende wijzigingen. Voor concrete vragen of informatie kunnen NOA-leden natuurlijk ook gewoon contact opnemen met de juridisch adviseurs. Een eerste kennismaking bij Van Gorcom Advocaten is vrijblijvend en kan al veel duidelijkheid geven.

Dat geldt overigens niet alleen voor de Wkb, maar ook wat betreft:

  • Ondernemingsrecht
  • Aansprakelijkheidskwesties en verzekeringen
  • Onroerend goed (huur en koop, maar ook wat betreft het burenrecht)
  • Incasso van uw openstaande facturen
  • Contracten en algemene voorwaarden
  • Procedures bij de Rechtbank en de Raad van Arbitrage
  • Beslagen en faillissementen (inclusief bestuurdersaansprakelijkheid)
  • Vanaf 2023 behandelt Van Gorcom Advocaten ook kwesties op het gebied van het erfrecht

Waar nodig werkt Van Gorcom Advocaten samen met andere specialisten (bouwkundigen, notarissen, accountants, enz.). Ook werken zij voor rechtsbijstandsverzekeringen zoals DAS, ARAG, SRK en Achmea. Op kosten van de verzekeraar kan dan Van Gorcom Advocaten worden ingeschakeld mocht u in een procedure verwikkeld raken. Voor NOA-leden werkt Van Gorcom Advocaten altijd met een speciaal kortingstarief!

Zie verder ook onze website: www.VanGorcom.nl of neem vrijblijvend contact op via mail of telefoon.

Deel dit artikel: