Help mee om de WKB straks praktisch uitvoerbaar te maken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 oktober 2021

Gezocht: checklijsten voor kwaliteit werkzaamheden

Zoals het er nu naar uit ziet, wordt op 1 juli 2022 de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) ingevoerd. Omdat er dan met opleverdossiers gewerkt moet gaan worden, werkt NOA mee aan het samenstellen van praktijkprotocollen. Hiervoor hebben we de hulp van leden nodig.

Na invoering van de WKB moet het werk aantoonbaar worden opgeleverd en aan gestelde kwaliteitseisen voldoen. Dat klinkt ‘simpel’, maar hoe doe je dat voor alle verschillende werkzaamheden en wat als iedereen verschillende interpretaties heeft? Kennisinstituut ISSO nam daarom het initiatief om met brancheorganisaties in de bouw te bekijken hoe er gezamenlijk een uniforme set van vragen/checkpunten kan worden opgesteld, waar straks iedereen zich aan houdt. Hierover schreven we al in ons vakblad Afbouwzaken, of lees er hier over. 

Checklijsten

Om tot goede praktijkprotocollen te komen, zijn we op zoek naar checklijsten waarmee bedrijven in de afbouw nu de kwaliteit vastleggen, zoals deze door aannemers of wellicht uzelf geëist wordt. Het gaat over alle disciplines waar u in het bouwproces mee bezig bent. Alle checklists of vragen, groot of klein, professioneel of op een kladje, zijn welkom. Het gaat er om een goed beeld te krijgen van alle verschillende werkzaamheden en de kwaliteit die daaraan gesteld wordt. Alle ontvangen lijsten zullen we proberen samen te voegen tot een uniforme set kwaliteitseisen. 

Voordeel uniforme set kwaliteitseisen

Als we in de bouw kunnen komen tot een uniforme set kwaliteitseisen, en daaraan gekoppelde standaard praktijkprotocollen, dan werkt dat in de toekomst - als de WKR is ingevoerd - praktisch en efficiënt. Anders is het risico groot dat onderaannemers straks allerlei verschillende zaken moeten registreren en moeten gaan werken met checklijsten die een aannemer zelf heeft bedacht. Dat werkt vertragend en inefficiënt. 

Insturen checklijsten

Daarom ontvangen we graag alle mogelijke checklijsten, zodat we met andere brancheorganisaties in de bouw kunnen bespreken of we tot een uniforme set kunnen komen. Wilt u uw checklijst, groot of klein, van werkzaamheden die u uitvoert en waarvan u de kwaliteit bij oplevering toetst, mailen naar Bart van der Vorst. 

Tevens gezocht: vrijwilligers

Voor het beoordelen van checklijsten zijn we daarnaast op zoek naar leden die willen meedenken om te komen tot die uniforme lijsten. Als u daarover wilt meedenken, dan horen we dat graag! Mail hiervoor naar Bart van der Vorst of bel 06-13 56 23 53.

Deel dit artikel: