Wijzigingen in de WGA
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 mei 2020

Geef onjuistheden in de WGA-instroom binnen 2 weken door

Bedrijven met meer dan 250 werknemers hebben half mei een brief van UWV ontvangen met de WGA-instroomcijfers over 2019. De Belastingdienst gebruikt deze cijfers om de hoogte van de premie Werkhervattingskas (Whk) vast te stellen voor 2021. De Belastingdienst stuurt werkgevers daarover eind dit jaar een beschikking. Om te zorgen dat werkgevers de juiste premie betalen, is het belangrijk dat de fiscus over de juiste cijfers beschikt. Als een werkgever hier mee te maken heeft, moet deze de cijfers goed controleren. Als deze namelijk niet kloppen, kan de werkgever binnen 2 weken de wijzigingen doorgeven (dus voor einde mei!). Daarna is dat niet meer mogelijk. In de brief van het UWV staat hoe werkgevers kunnen aangeven dat er iets niet klopt. In juli zal het UWV de definitieve instroomcijfers publiceren.

Brief WGA-instroomcijfers straks digitaal

Dit jaar ontvangen werkgevers de brief nog per post, maar UWV wil deze in de toekomst versturen via het werkgeversportaal. Voor toegang tot het portaal hebben werkgevers eHerkenning nodig. UWV raadt hen daarom aan om de eHerkenning alvast aan te vragen als u die nog niet heeft.

Wijzigingen in de WGA

Met ingang van 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzingen in de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) doorgevoerd. Zo zijn de rekenpercentages voor de WGA vervallen en wordt het gemiddelde percentage gebruikt in alle berekeningen. Een andere wijziging betreft de individuele premiebepaling van (middel)grote werkgevers. De Belastingdienst bepaalt nu het gemiddelde risicopercentage van werkgevers op basis van de gemiddelde loonsom over een periode van 5 jaren in plaats van alleen het meest recente jaar.

Deel dit artikel: