Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 september 2023

Energie besparen doen we samen

Als ondernemer heb je genoeg redenen om energie te besparen en te verduurzamen. Je draagt een steentje bij aan het behoud van onze aarde, maar een lager energieverbruik betekent ook lagere kosten. Op het nieuwe online platform van NOA over energie besparen krijg je tips, vind je kennisdossiers en kun je deelnemen aan webinars.

DEB.nl is het online platform dat ondernemers inzicht geeft in welke maatregelen je kunt treffen om energie te besparen. En hoe je jouw bedrijf duurzamer kunt maken. Het platform is een initiatief van MKB-Nederland waar aangesloten brancheorganisaties zoals NOA op kunnen aanhaken. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken er aan mee.

Duurzaam.Energie.Besparen: Dat is waar DEB voor staat. De bedoeling is om samen aan een energiezuiniger en groener Nederland te werken. DEB is daarom voor iedereen gratis toegankelijk. Doe er vooral je voordeel mee.  

De wetgeving

Als jouw bedrijf op jaarbasis meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000m3 gas (equivalent) verbruikt, dan ben je op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Sinds 2019 moet je de overheid dan ook één keer in de vier jaar je geplande en genomen maatregelen rapporteren. Dat moet in het e-loket van RVO. Voor alle bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen, is de deadline voor de komende ronde 1 december 2023.

Iedereen kan besparen

Verbruik je minder dan de gestelde norm? Dan heb je geen plicht, maar valt er waarschijnlijk wél volop winst te behalen. Door het ministerie van EZK is er voor ondernemers de Erkende Maatregelenlijst (EML) opgesteld: hierop staan allemaal energiemaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze energiebesparende maatregelen waren voorheen per branche gecategoriseerd in 19 EML. Omdat het voor veel ondernemers niet zo eenvoudig bleek om zich onder één sector/bedrijfstak te scharen, is er nu een indeling die bij iedereen past.

Erkende Maatregelen Lijst

De nieuwe EML bevat drie groepen maatregelen: Gebouwgebonden maatregelen, Faciliteiten en Procesgebonden maatregelen. Je kunt deze lijst vinden op DEB.nl en per onderdeel bekijken welke maatregelen voor jouw bedrijf van toepassing zijn.

Tips, inspiratie en subsidiemogelijkheden

Ook als je geen besparings- en/of informatieplicht hebt, kun je gebruik maken van het online platform. Van eenmanszaak tot mkb-bedrijf, iedere ondernemer kan stappen maken naar een groenere toekomst en meer grip krijgen op het financieel voordeel dat energiebesparing oplevert. DEB.nl vol met informatie en inspiratie van en voor ondernemers. Je vindt er onder meer handige bespaartips, informatie over interessante subsidies en een overzicht met energieadviseurs.

Neem snel een kijkje op het DEB-platform voor NOA-leden en ontdek wat DEB voor jou kan betekenen: https://deb.nl/partner/noa/

Deel dit artikel: