Inwerkingtredingsbesluit laat enkele artikelen uit WKB in werking treden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 april 2022

Eerste stap naar WKB ingevoerd

Op 13 april is het inwerkingtredingsbesluit bekend gemaakt, wat betekent dat er enkele artikelen van de Wet en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking zijn getreden. Dit is noodzakelijk om de TloKB, de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, in te kunnen stellen. 

TloKB is de organisatie die toezichthouder wordt op het nieuwe stelsel en die er voor moet gaan zorgen dat er bij de daadwerkelijke inwerkingtreding van de WKB en vernieuwde Omgevingswet voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zijn.

Inwerkingtredingsbesluit

Door het inwerkingtredingsbesluit is op 22 april de TloKB ingesteld. Deze organisatie kan nu de instrumenten voor kwaliteitsborging gaan toetsen aan alle eisen die in het Besluit kwaliteitsborging en de Regeling kwaliteitsborging zijn opgenomen. Daarmee kunnen ze ook kwaliteitsborgers gaan selecteren, die straks bouwwerken vallend onder de gevolgklasse 1 kunnen controleren. Dat is nu dus nog niet het geval. 

WKB beoogd op 01-01-2023

Hoewel de wetgeving keer op keer werd uitgesteld, is nu dus wél echt de eerste stap gezet om de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in te gaan voeren. Minister De Jonge heeft eerder aangegeven deze wetgeving deze wetgeving per 1 januari 2023 te willen invoeren, mits de verschillende instanties zich dan voldoende hebben kunnen voorbereiden op alle veranderingen. 

Meer info

Het instituut voor bouwkwaliteit geeft op haar website veel informatie over de toekomstige WKB. Met een aantal handige filmpjes en factsheets wordt meer duidelijkheid gegeven over bouwen onder kwaliteitsborging, zijn er factsheets te downloaden en proefprojecten te bekijken. Een handige site om eens rond te neuzen: https://www.stichtingibk.nl/

 

Deel dit artikel: