NOA-huisadvocaten ook via verzekeraar in te schakelen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 december 2022

Een juridisch voorspoedig 2023!

Als huisadvocaat van de NOA en van vele NOA-leden is Van Gorcom Advocaten u ook in 2023 weer graag van dienst. Begunstigend lid Van Gorcom Advocaten bestaat uit drie advocaten die gespecialiseerd zijn op de (rechts)gebieden die voor het mkb - en voor u als afbouwer - van belang zijn. 

Denk daarbij onder meer aan de volgende specialisaties: 

 • Bouwgeschillen: de kwaliteit van uw werk en aansprakelijkheid voor gebreken (of juist niet)
 • Geschillen over de betaling uw werkzaamheden en meerwerk
 • Incasso van openstaande facturen 
 • Huurkwesties 
 • Arbeidsrecht
 • Koop en verkoop van onroerend goed
 • Beslagen en procedures (Rechtbank en Raad van Arbitrage voor bouwgeschillen)
 • Ondernemingsrecht voor het mkb
 • Contracten en algemene voorwaarden 
 • Betalingsproblematiek, insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Verzekeringszaken

Nieuw in 2023

Veel NOA-leden weten de huisadvocaten te vinden voor bouwrecht, maar vanaf 2023 behandelt Van Gorcom Advocaten ook kwesties op het gebied van het erfrecht! 

Samen werkt

De NOA-huisadvocaten werken zo nodig bij hun werkzaamheden samen met andere specialisten. Dit kunnen bouwkundigen zijn, maar ook notarissen, accountants, enz. En wist u dat Van Gorcom Advocaten ook werkt voor rechtsbijstandsverzekeringen zoals DAS, ARAG, SRK en Achmea? Dit betekent dat u de advocaten op kosten van uw verzekeraar kunt inschakelen mocht u in een procedure verwikkeld raken. 

Kijk op VanGorcom.nl of neem vrijblijvend contact op via mail of 0318-500 001. 

 

Deel dit artikel: