Actuele dekkingsgraad bpfBOUW stijgt dankzij stijgende rente
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 oktober 2023

Dekkingsgraden bpfBOUW

De actuele dekkingsgraad van pensioenfonds bpfBOUW steeg in het derde kwartaal van 2023 met 5,2 procentpunt tot 128,8%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) nam af met 2,8 procentpunt tot 125,2%.

BpfBOUW behaalde in het derde kwartaal van 2023 een negatief totaalrendement van -4,6%. Het lijkt erop dat de inspanningen van centrale banken hun vruchten af gaan werpen, waarbij de vaart van de economie wat wordt afgeremd en de inflatie in de EU in het derde kwartaal afneemt. Het besef dat de rente mogelijk langer hoog moet blijven, om verdere normalisatie te bewerkstelligen, daalt langzaam in. Tegen deze achtergrond behaalden diverse categorieën beleggingen negatieve resultaten.

De totale waarde van de pensioenverplichtingen van bpfBOUW nam in het derde kwartaal af met 4,2 miljard euro en bedroeg ultimo september 45,9 miljard euro. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is gestegen van 2,53% eind juni naar 3,08% eind september. De verplichtingen zijn in het derde kwartaal per saldo afgenomen met 8,4%. De totale waarde van het beschikbare vermogen nam in het derde kwartaal af met 2,9 miljard euro en bedroeg ultimo september 59,1 miljard euro. Het beschikbare vermogen nam in het derde kwartaal per saldo af met 4,7%. De actuele dekkingsgraad steeg de afgelopen drie maanden met 5,2 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad nam af met 2,8 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de dekkingsgraden uit het derde kwartaal 2022 hebben plaatsgemaakt voor de gemiddeld lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het derde kwartaal van 2023.

Deel dit artikel: