Stijging rente leidt tot dekkingsgraad van 117,3%
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
22 april 2021

Dekkingsgraad bpfBOUW gestegen

In het eerste kwartaal heeft de stijgende rente geleid tot een stijging van de actuele dekkingsgraad van pensioenfonds bpfBOUW. Deze is nu vastgesteld op 117,3%. De beleidsdekkingsgraad stond eind maart 2021 op 107,9 procent. Dat is 2,2 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind december 2020.

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening van circa 780 duizend (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. 

Negatief rendement 

BpfBOUW behaalde in het eerste kwartaal van 2021 een totaalrendement van -1,9%. Het afgelopen kwartaal was voornamelijk de oplopende rente van invloed op het portefeuillerendement. Dit leidde tot een negatief resultaat op de beleggingscategorieën verantwoordelijk voor de renteafdekking (Vastrentende waarden en Renteswaps). Daarnaast zorgden gestegen aandelenmarkten wereldwijd juist voor een positieve bijdrage in Q1 vanuit de beleggingscategorie Aandelen, terwijl ook de verschillende Alternatieve Beleggingen een positief rendement behaalden, met name Commodities.

Verplichtingen dalen meer dan vermogen

De totale verplichtingen van bpfBOUW daalden in het eerste kwartaal met 4,63 miljard euro en bedragen 61,22 miljard euro. De daling wordt met name veroorzaakt door de forse stijging van de rente. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is in het eerste kwartaal gestegen van 0,24% eind december naar 0,56% eind maart. De verplichtingen zijn daarmee in het eerste kwartaal met 7,0% gedaald.

Door de oplopende rente in het eerste kwartaal daalde het vermogen met 1,9%. Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad in het eerste kwartaal met 6,2 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 2,2 procentpunt. 

Deel dit artikel: