'Geen zorgen voor de langere termijn'
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 juni 2024

De werkweek van Michel van Eekert

In ‘De Werkweek’ volgen we iemand die zich op een speciale manier inzet voor de afbouwbranche. In dit nummer is dat Michel van Eekert, directeur van Buildsight. Zijn werkweek is zelden hetzelfde, maar juist de afwisseling en de aantrekkelijke bouwsector maken dat Michel zich nooit verveelt en dagelijks met plezier aan het werk gaat. “Van huis uit ben ik een techneut. Ik zou dit werk voor geen enkele andere sector kunnen en willen doen.”

Maandag

Maandag begint voor Michel met een thuiswerkdag. "Ik heb veel contact met collega’s over lopende projecten. Buildsight ontvangt veel vragen van bedrijven die bezig zijn met hun budgetten voor het komende jaar en behoefte hebben aan actuele marktgegevens. We krijgen veel vragen over de ontwikkelingen van bouwsystemen in Nederland. Een groot deel van de dag besteed ik aan het beantwoorden van deze vragen en het afstemmen van lopende projecten. Ik voer ook meerdere telefoongesprekken met klanten die specifieke data nodig hebben om hun strategische beslissingen te ondersteunen. Buildsight is in de afgelopen dertig jaar uitgegroeid tot een toonaangevend marktonderzoekbureau gespecialiseerd in de bouwsector. Wij werken voornamelijk voor de toeleverende industrie binnen de bouwsector en hebben veel klanten die op abonnementsbasis informatie bij ons afnemen. "Buildsight biedt een breed scala aan diensten, waaronder marktonderzoek, trendanalyses en prognoses. "We hebben veel lopende projecten en werken nauw samen met zowel nationale als internationale bedrijven."

Dinsdag

Dinsdag staat in het teken van vergaderingen op kantoor in Den Bosch. De klanten van Buildsight vari.ren van grote bouwmaterialenhandelaren tot leveranciers van bouwsystemen. "We werken voor zowel de grote namen in de industrie als voor nichebedrijven die specifieke marktinformatie nodig hebben", zegt Michel. Het bedrijf staat bekend om zijn diepgaande kennis van de bouwmarkt en levert regelmatig rapporten en analyses die van onschatbare waarde zijn voor strategische beslissingen in de sector. "We starten 's morgens vroeg met ons projectoverleg. Dit wekelijkse overleg omvat de voortgangsrapportage van zowel interne als externe projecten, waarbij de planning en betrokkenheid van het team worden besproken. Na het gezamenlijke overleg volgen er vaak extra bijeenkomsten met projectteams die extra aandacht nodig hebben." In de middag reist hij naar Rotterdam voor een interview bij een bouwbedrijf. We praten met experts over specifieke onderwerpen die relevant zijn voor onze onderzoeken. Hoewel ik niet veel details kan delen, blijf ik graag betrokken bij dergelijke interviews om een volledig beeld te krijgen.

Woensdag

Woensdag begint deze week met een briefing voor een groot internationaal project. "We bespreken een onderzoek dat in vijftien Europese landen wordt uitgevoerd," zegt Michel. Samen met zijn team bespreekt hij de planning en de vereisten voor het voorstel dat zij moeten indienen. Vervolgens heeft hij een gesprek met een Estlandse partner over een aankomende studiereis. "Estland is interessant vanwege de expertise in houtbouw. Deze studiereizen bieden Nederlandse bedrijven de kans om kennis uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Later op de dag bespreek ik de voorbereidingen voor de kwartaalbijeenkomst van Buildsight met een collega. Buildsight organiseert namelijk vier keer per jaar een kwartaalbijeenkomst om haar relaties en abonnementhouders bij te praten over de laatste marktontwikkelingen. Deze bijeenkomsten vormen een platform voor discussie en netwerken. E.n keer per jaar, in september, organiseren we een grotere bijeenkomst met gastsprekers, waarbij we dieper ingaan op een actueel thema. Deze grotere bijeenkomst - de Buildsightdag - trekt doorgaans tussen de 120 en 130 deelnemers en wordt gehouden in Den Bosch. Het thema van dit jaar betreft de planologische uitdagingen in Nederland, en we hebben sprekers van onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitgenodigd om hun inzichten te delen."

Donderdag

Donderdag geeft Michel een presentatie bij de jaarvergadering van de Hibin, de vereniging van toeleveringsbedrijven in de bouw. "In mijn presentatie ga ik in op actualiteiten in de markt", vertelt Michel. Ik leg de nadruk op de dynamiek in de woningbouwmarkt en de noodzaak voor verduurzaming. De renovatiemarkt biedt nog steeds veel kansen, ondanks de recente tegenslagen in de verduurzaming van woningen. Michel heeft de presentatie grondig voorbereid, waarbij hij actuele trends en marktgegevens heeft geïntegreerd om zijn publiek een helder beeld van de toekomst te geven. Volgens Michel zijn er zowel kansen als bedreigingen voor de bouwsector. De renovatiemarkt biedt enorm veel kansen. Zeker voor de langere termijn is er geen reden tot zorg. We zien nog steeds een toenemende behoefte aan renovatie van bestaande woningen, vooral nu de nieuwbouwproductie onder druk staat." Hij wijst op de groeiende vraag naar duurzame oplossingen en energie-efficiënte renovaties als belangrijke drijfveren. "Er is een sterke focus op verduurzaming, maar recente ontwikkelingen hebben ook voor tegenslagen gezorgd. Bijvoorbeeld de terughoudendheid bij consumenten om te investeren in warmtepompen door onzekerheid over subsidies en regelgeving." Een andere belangrijke kans ligt volgens Michel in de modulaire en prefab bouw. "Deze bouwmethoden kunnen de efficiëntie en snelheid van bouwprojecten aanzienlijk verhogen, wat vooral belangrijk is in een tijd van arbeidskrapte en stijgende bouwkosten. Er is een duidelijke trend naar meer industriële bouwmethoden die sneller en duurzamer zijn. Tegelijkertijd zijn er ook aanzienlijke bedreigingen. De stijgende materiaalprijzen en de schaarste aan bouwvakkers vormen grote uitdagingen. Daarnaast zorgt de complexiteit van regelgeving en planologische beperkingen voor vertragingen en hogere kosten bij bouwprojecten." Hij benadrukt dat een betere samenwerking tussen overheid, bouwbedrijven en leveranciers cruciaal is om deze uitdagingen het hoofd te bieden. "Het is essentieel dat we samen werken aan oplossingen die de efficiëntie verbeteren en de kosten beheersen, zonder in te leveren op kwaliteit en duurzaamheid."

Vrijdag

Vrijdag begint met een projectbespreking over een lopend project. "Ik heb wat vragen beantwoord en ben daarna naar de sportschool gegaan. Ik vind het belangrijk om fit te blijven, ook al is het een drukke periode. Soms moet je even een moment voor jezelf nemen, vooral in deze drukke weken." Als hij terug is van de sportschool, bereidt hij zijn presentatie voor NOA voor. Die geeft hij volgende week tijdens de algemene ledenvergadering. “Buildsight maakt elk kwartaal een trendanalyse voor NOA, waarbij we kijken naar alle segmenten: natuursteen, plafond & wandmontage, stukadoren & afbouw en vloeren & terrazzo. Ook voeren we het jaarlijkse ledenonderzoek uit, om te peilen hoe het gaat met de bedrijvigheid van de leden. Dus iedereen die dit leest: in september kun je de vragenlijst verwachten, vul hem in, het is belangrijk.” Michel sluit de werkweek af met het beantwoorden van e-mails en het bijwerken van projectdocumentatie. "Het is een drukke week geweest, maar ook een heel productieve. “Ik heb een enorm afwisselende baan in de mooiste sector van Nederland. Van huis uit ben en blijf ik techneut. Ik zou dit werk onmogelijk voor een andere sector kunnen en willen doen.”

Deel dit artikel: