BpfBOUW heeft belangrijke stappen gezet
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 juni 2019

De duurzame doelen van bpfBOUW komen in zicht

BpfBOUW heeft vorig jaar belangrijke stappen gezet op het gebied van verantwoord beleggen en ligt op koers om de duurzame doelstellingen voor 2020 te halen. De beleggingen in duurzaam vastgoed stegen met een miljard euro en er werd vooruitgang geboekt op de focusthema’s ‘Veilige arbeidsomstandigheden’, ‘Duurzame leefomgeving’ en ‘Bijdragen aan de energietransitie’.

Eind 2018 was 46% van de Nederlandse bouwprojecten waarin bpfBOUW belegt, aangemeld als Bewuste Bouwplaats (doelstelling 2020: 65%). Het streven naar veilige arbeidsomstandigheden - in het bijzonder in de bouw - is een van de focusthema’s waaraan bpfBOUW extra aandacht geeft, omdat deelnemers en stakeholders die belangrijk vinden.

Duurzame leefomgeving

Eind 2018 had bpfBOUW € 11,5 miljard belegd in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zoals ‘duurzame steden en gemeenschappen’ en ‘klimaatactie’. Het grootste deel van deze ‘Sustainable Development Investments’, zogenaamde SDIs, bestaat uit duurzaam vastgoed. Eind 2018 was hierin € 7,6 miljard belegd, terwijl dat in 2017 nog € 6,6 miljard was. Van het Nederlandse vastgoed heeft 98% een groen A,B of C energielabel.

Bijdragen aan energietransitie

BpfBOUW streeft naar het terugbrengen van het energieverbruik van het vastgoed waarin wordt belegd. In 2018 is de doelstelling voor zonnepanelen op het Nederlandse vastgoed aangescherpt; in 2020 wil het fonds voor 9.500 kilowattpiek (circa 35.000 panelen) aan capaciteit hebben geplaatst. Eind 2018 was 6.000 kilowattpiek gerealiseerd.

Bewust kiezen

Eind 2018 had bpfBOUW zo’n 7.700 van de 10.000 bedrijven waarin kan worden belegd via aandelen of obligaties beoordeeld op rendement, risico, kosten en verantwoord ondernemen. Door dit zogenoemde insluitingsbeleid kan gericht worden belegd in ‘koplopers’; bedrijven die verantwoord te werk gaan én naar verwachting een goed rendement opleveren.

Deel dit artikel: