KOMO-procescertificaat buitengevelisolatie geactualiseerd
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 april 2024

BRL 1328-01 vervangt de URL 735

Begin van het jaar heeft het College van Deskundigen “Buitengevelisolatie en gepleisterde afwerkingen” de KOMO URL 9600-735 geactualiseerd en omgezet naar de KOMO BRL 1328-01. In de nieuwe beoordelingsrichtlijn zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Met ingang van 2024 vervangt de nieuwe BRL 1328-01 de URL 735. De beoordelingsrichtlijn bestaat uit de volgende delen:

  • BRL 1328-00: Algemeen deel voor het KOMO-procescertificaat en het KOMO-attest met productcertificaat voor in-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen en gepleisterde binnenafwerkingen.
  • BRL 1328-01: Procesdeel voor het KOMO-procescertificaat voor in-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde buitenafwerking
  • BRL 1328-55: Productdeel voor het KOMO-attest-met-productcertificaat voor in-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen.

De nieuwe BRL 1328-01 is volledig geactualiseerd en afgestemd op de huidige eisen en de wettelijke regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zoals die per 1 januari 2024 van kracht zijn geworden door invoering van de vernieuwde Omgevingswet. Verder zijn de eisen voor attestering in de deel-BRL 1328-55 beter afgestemd op de Europese product- en testnormen voor buitengevelisolatiesystemen. Bovendien worden geattesteerde buitengevelisolatiesystemen volgens de nieuwe BRL ook voorzien van een productcertificaat waardoor de blijvende kwaliteit van de producten beter geborgd is.

Op detailniveau zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die van belang zijn bij de verwerking van buitengevelisolatiesystemen. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort benoemd:

‘As-built’ label

Het KOMO-procescertificaat voor de BRL 1328-01 is voortaan voorzien van het KOMO ‘As-built’ label. KOMO-gecertificeerde verwerkers hebben hierdoor een voorsprong op niet-gecertificeerde verwerkers en komen hierdoor op de hoogste trede van de Wkb-prestatieladder terecht. Dat betekent dat de kwaliteitsborger conform de Wkb weinig tot niet in het werk hoeft te controleren zolang een KOMO-gecertificeerde verwerker het werk uitvoert.

Verlijmen van keramische steenstrips

De verlijming van keramische steenstrips valt niet langer onder het KOMO-procescertificaat van de BRL 1328-01. De verlijming van deze strips moeten voldoen aan de eisen van BRL 1330-3. De verlijming van minerale steenstrips mag wel binnen de BRL 1328-01 gecertificeerd blijven.

Inspectiefrequenties

De inspectiefrequenties voor projectbeoordelingen zijn in de BRL 1328-01 niet gewijzigd. Voor buitengevelisolatiesystemen met een gepleisterde afwerking en afwerking met minerale strips geldt:

  • projecten kleiner dan 250 m2, 1 controlebezoek per 375 m2,
  • projecten tussen 250 -750 m2, 1 controlebezoek per 500 m2,
  • projecten groter dan 750 m2, 1 controlebezoek per 750 m2.

De Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® procescertificaat voor in-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde buitenafwerking is te downloaden op de website van SKG-IKOB.

 

Deel dit artikel: