Het gaat goed met het pensioenfonds voor de bouw!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 januari 2022

BpfBOUW geeft solide beeld

Positieve rendementen hebben in het vierde kwartaal tot stijging van de actuele dekkingsgraad van bpfBOUW geleid: met 2,9 procentpunt steeg deze naar 125,1%. De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW is eind december 2021 vastgesteld op 119,3%. Dat is 3,4 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind september 2021. BpfBOUW behaalde in het vierde kwartaal van 2021 een positief totaalrendement van 3,7%. 

Over het gehele jaar 2021 is sprake van een positief totaalrendement van 6,7%. 2021 was daarmee het jaar van gestegen rentes (en daarmee negatieve rendementen op obligaties en renteswaps), hogere aandelenkoersen in ontwikkelde landen, sterk gestegen alternatieve beleggingen en een fraai positief rendement op de vastgoedportefeuille. BpfBOUW heeft op vastgoedgebied het beleid op verantwoord beleggen verder vormgegeven. 

Vermogen stijgt harder dan verplichtingen

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het vierde kwartaal met 0,76 miljard euro en bedragen 62,22 miljard euro. De stijging wordt veroorzaakt door een toeslag (indexatie) van 1,76% op alle opgebouwde pensioenen ingaande per 1 januari 2022. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is licht gestegen van 0,56% eind september naar 0,58% eind december. Deze renteverhoging zorgt er voor dat de stijging van de verplichtingen gedempt wordt. De verplichtingen zijn in het vierde kwartaal per saldo 1,2% gestegen.

Stijging actuele dekkingsgraad

Het beschikbare vermogen steeg in het vierde kwartaal met 3,6%. Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad de afgelopen drie maanden met 2,9 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 3,4 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de lagere dekkingsgraden uit het vierde kwartaal 2020 hebben plaatsgemaakt voor de dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het vierde kwartaal 2021. Deze zijn flink hoger.

Kerncijfers bpfBOUW

  • Beleidsdekkingsgraad ultimo december 2021: 119,3%;
  • Actuele dekkingsgraad ultimo december 2021: 125,1%;
  • Pensioenvermogen ultimo december 2021: 77,82 miljard euro;
  • Stijging van het vermogen in het vierde kwartaal 2021: 2,72 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen ultimo december 2021: 62,22 miljard euro;
  • Stijging pensioenverplichtingen in het vierde kwartaal 2021: 0,76 miljard euro.

Verhoging premie en pensioenen in 2022

De premie voor de basisregeling van bpfBOUW stijgt in 2022 van 25% naar 26%. De regeling blijft ongewijzigd. In 2021 zijn de pensioenen niet verhoogd. Dit lukte wel in de 3 jaren daarvoor. Door de financiële situatie van bpfBOUW kunnen de pensioenen begin 2022 voor een deel met de prijsstijgingen meegroeien. 

Deel dit artikel: