Meer sectoren krijgen hulp
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
09 april 2020

Blij met aanpassingen noodmaatregelen

Veel ondernemers zijn blij met de aanpassingen in de noodregeling om meer gedupeerde collega's bij te staan in de coronacrisis. De regering kondigde dinsdag verdere aanpassingen aan waardoor meer bedrijven en sectoren kunnen aankloppen voor hulp. VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het goed dat "witte vlekken" in het noodpakket steeds verder ingevuld worden.

"De acute economische neergang vraagt continu aanpassingen op alle maatregelen om de economie in de benen te kunnen houden", aldus de organisaties. "Het is goed dat deze stappen nu gezet worden." Naast ondersteuning vanuit de overheid blijven de organisaties ook leden oproepen om elkaar te helpen waar dat kan.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een goede zaak dat voor grotere mkb-bedrijven de garantieregeling voor kredieten wordt verruimd tot 150 miljoen euro. "Wij hopen dat dit helpt de kredietlijnen van banken zoveel mogelijk open te houden en risico’s verder te verlagen."

Ze zijn ook tevreden met de staatsgarantie van 12 miljard euro op kredietverzekeringen die werd aangekondigd. "Veel bedrijven zijn deels of volledig stil komen te liggen, er vindt veel minder handel plaats en het risico dat bedrijven hun facturen niet meer kunnen betalen neemt toe", zegt voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW. "Kredietverzekeraars kunnen daardoor de risico’s niet meer dragen en zijn gedwongen limieten in te trekken. Het is daarom heel goed dat de overheid hier voor een deel garant voor gaat staan."

Het intrekken of beperken van limieten heeft volgens de ondernemersorganisaties niet alleen gevolgen voor de huidige leveringen aan bedrijven, maar vooral ook voor de situatie na de crisis.

Hoger garantiebudget BMKB

Verder wordt ook het garantiebudget voor de BMKB verhoogd en wordt de bekritiseerde provisie waar ondernemers mee te maken krijgen gehalveerd van 3,9 procent naar 2 procent. 'Belangrijke stappen voor met name kleinere bedrijven', aldus de organisaties. Naast de uitbreiding van de BMKB en de GO-regeling kondigde het kabinet ook aan een garantstelling van in totaal 12 miljard euro aan kredietverzekeringen in de vorm van een herverzekering uit te werken.

Verruiming TOGS

Volgens de organisaties is het verder een goede zaak dat de staatssecretaris van EZK, Mona Keijzer, de eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers (TOGS) aanzienlijk uitbreidt met extra geld voor meer sectoren die door de corona-crisis zijn getroffen. 'Helaas blijft het kabinet wel vasthouden aan het systeem op basis van SBI-codes waardoor nog steeds ondernemers buiten de boot kunnen vallen.'

Jonge en snelgroeiende bedrijven

Er komen overbruggingskredieten (€ 100 miljoen) via de regionale investeringsmaatschappijen (ROM’s) voor jonge, innovatieve en snelgroeiende bedrijven die in de problemen dreigen te komen. 'Deze groep ondernemers is belangrijk voor onze economische toekomst. Juist zij dreigden nu ook in de verdrukking te komen, doordat zij bijvoorbeeld buiten sommige regelingen vallen, nog weinig reserves hebben of nog geen omzet maken. Belangrijk is dat de kredieten ook echt de ondernemers bereiken en de zaak simpel wordt vormgegeven', aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Deel dit artikel: