Overzicht van belangrijkste belasting veranderingen per 1 januari 2022
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
23 december 2021

Belastingwijzigingen 2022

Per 1 januari 2022 wijzigen een aantal belastingmaatregelen. Het gaat om wijzigingen die in voorgaande jaren al zijn afgesproken, of onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2022. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje: 

Thuiswerkkosten

Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om een onbelaste vergoeding van thuiswerkkosten van € 2,- per dag te geven. Dit is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming. Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over welke dagen de werknemer thuiswerkt en welke dagen op kantoor. Op basis daarvan kan de werkgever een vaste vergoeding geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom.

Aftrekpostentarief

Het tarief voor aftrekposten daalt in 2022 naar 40% (was 43%). Dit betekent dat werkenden met een inkomen hoger dan € 69.398,- minder voordeel hebben van aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek, zelfstandigenaftrek en persoonsgebonden aftrekposten.

Zelfstandigenaftrek

Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670,- naar € 6.310,-. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240,- in 2036.

Vennootschapsbelasting en winsttarief

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt verlengd van € 245.000,- naar € 395.000,-. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijft 15%. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf wordt in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%.

Autobelastingen

De CO2-grenzen en tarieven in de bpm worden aangescherpt. De verkoop van emissievrije auto’s (zoals elektrische auto’s en waterstofauto’s) wordt in elk geval tot 2025 gestimuleerd. Lees er meer over.

Wonen

Vanaf 1 januari 2022 wordt de eigenwoningregeling aangepast. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. Zo wordt het onder andere in meer gevallen mogelijk om voor het volledige bedrag van de eigenwoningschuld renteaftrek te krijgen.

Aanpak belastingontwijking

Bedrijven die belastingplichtig zijn in de vennootschapsbelasting kunnen vanaf 2022 beperkter verliezen verrekenen. Bedrijven mogen met ingang van 1 januari 2022 verliezen tot € 1.000.000,- van de winst verrekenen en boven dat bedrag mogen verliezen nog maar met 50% van de winst verrekend worden. Hierbij vervalt de tijdslimiet van 6 jaar. Vanaf 2022 wordt ook de earningsstrippingmaatregel aangescherpt. Deze maatregel beperkt bedrijven in de rente die ze mogen aftrekken van de te belasten winst. Dit aftrekpercentage gaat in 2022 van 30% naar 20%. De ‘cap’ in de autobijtelling verandert: vanaf 1 januari 2022 wordt de geldende korting van 6% op de bijtelling toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000. Voor het resterende bedrag boven de cap blijft het normale bijtellingspercentage van 22% gelden. Daarnaast vinden er voor de bpm een aantal wijzigingen plaats, om zo knelpunten bij de import van gebruikte motorrijtuigen op te lossen.

Op de website Wijzer in geldzaken kan middels een online tool berekend worden wat de wijzigingen voor u betekenen. 

Deel dit artikel: