Kom naar de bijeenkomst van uw keuze
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 maart 2019

Belangrijke voorlichtingsbijeenkomsten loon- en functiestructuur

Op 1 mei 2019 wordt de nieuwe loon- en functiestructuur voor de afbouw ingevoerd. Dit is door CAO-partijen Afbouw besloten. De huidige loon- en functiestructuur bestaat al heel lang en voldoet niet meer aan de huidige tijd. Functies zijn verdwenen of veranderd en er zijn nieuwe bij gekomen. Zoals ook blijkt uit veel vragen die ons secretariaat van werkgevers krijgt, is modernisering hard nodig, want: Hoe deel ik mijn werknemers in de juiste loongroep in?

Inmiddels is er een uitgebreid onderzoek geweest naar de huidige functies in alle sectoren van de Afbouw (Stukadoren & Afbouw, Vloeren & Terrazzo, Plafond- & Wandmontage en Natuursteen) en zijn deze allemaal opnieuw gewaardeerd. Om de nieuwe functiestructuur ook in beloning uit te kunnen drukken, is tevens een aanpassing in de loonstructuur nodig. Ook deze aanpassing heeft inmiddels plaatsgevonden. In de nieuwe structuur komen in totaal 9 loongroepen. Dit heeft vooral te maken met het inpassen van de bestaande loonstructuur van de sector natuursteen, die sterk afwijkt van die voor de drie overige sectoren.

Alle werknemers opnieuw indelen

De invoering van de nieuwe loon- en functiestructuur gaat per 1 mei 2019 in. Dit betekent dat alle werkgevers hun werknemers moeten indelen op basis van deze nieuwe structuur. Door de nieuwe functiewaardering en aangepaste loonstructuur worden een aantal functies in een andere loongroep geplaatst. Uitgangspunt bij het opnieuw indelen, is in ieder geval dat de werknemers er bij een lagere indeling niet op achteruit mogen gaan ten opzichte van het loon dat ze op 1 mei 2019 krijgen als ze niet anders zouden zijn ingedeeld. Voor zover werknemers in een hogere groep worden ingedeeld, dienen de mogelijke extra kosten daarvan zeer beperkt te blijven. Zoals op basis van de beschikbare gegevens dit beoordeeld kon worden, lijkt dit geen probleem op te leveren. Dit is natuurlijk voor een individueel geval nimmer helemaal uit te sluiten.

Overgangsmaatregelen en uitzondering

Om de invoering van de nieuwe loon- en functiestructuur goed te laten verlopen, zijn diverse overgangsmaatregelen afgesproken over de wijze waarop de overgang van de oude naar de nieuwe structuur moet plaatsvinden. De nieuwe loon- en functiestructuur geldt zowel voor het bouwplaats personeel als voor de UTA-medewerkers. Hierop is wel één uitzondering: de UTA-medewerkers van de sector Natuursteen. Voor deze functies was er geen loonstructuur. Tevens was niet helder hoe deze functies precies worden uitgevoerd en hoe deze gewaardeerd moeten worden, dus hier zal de komende maanden verder onderzoek naar gedaan worden. De nieuwe loon- en functiestructuur voor UTA-personeel sector Natuursteen zal zodoende met ingang van 31 december 2019 gaan gelden.

Bijeenkomsten met praktische uitleg

Wat de nieuwe loon- en functiestructuur precies voor u als werkgever en uw werknemers inhoudt, kunt u alleen zelf beoordelen. Om te zorgen dat u per 1 mei 2019 uw werknemers in de juiste loongroep indeelt, organiseert NOA vijf regiobijeenkomsten, waarin wij u gaan uitleggen hoe de nieuwe loon- en functiestructuur in elkaar steekt en hoe u tot de juiste indeling komt, inclusief de overgangsmaatregelen. Middels duidelijke voorbeelden zullen we u aan de hand nemen, zodat u dit na afloop van de voorlichtingsbijeenkomst in de praktijk zelf goed kunt toepassen. Het is erg belangrijk dat de indeling op de juiste wijze geschiedt! We adviseren u dan ook dringend om naar één van deze bijeenkomsten te komen en nodigen hiervoor alle werkgevers in de afbouw uit. Uiteraard is ook uw HR-medewerker of loonadministrateur van harte welkom. Onderstaand treft u de diverse data en locaties aan. Via de linkjes kunt u zich direct online aanmelden voor de bijeenkomst van uw keuze:

Maandag 8 aprilNOA, VeenendaalReeds geweest
Woensdag 10 aprilVan der Valk, SpierReeds geweest
Donderdag 11 aprilVan der Valk, Akersloot
Maandag 15 aprilVan der Valk, Eindhoven
Woensdag 17 aprilVan der Valk, Nieuwerkerk aan den IJssel

Programma op hoofdlijnen

16.30 uurInloop koffie/thee/fris
17.00 uurAanvang voorlichtingsbijeenkomst
18.30 uurBroodjesbuffet, soep en warme snack
19.30 uurAfsluiting

Voor de volledigheid zullen alle werkgevers binnenkort ook een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wij zien u graag op één van de bijeenkomsten!

Deel dit artikel: