Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 januari 2020

BBL-lonen aangepast

Op 1 januari 2020 zijn de garantie lonen voor leerlingen, die de beroepsbegeleidende leerweg volgen, aangepast. Dit in verband met de wijziging van het volledig wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar.

We hebben de garantielonen uiteraard ook toegevoegd in onze NOA Loonwijzer. Deze looninformatie is voor NOA-leden te raadplegen nadat is ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Vanuit die beveiligde pagina kunt u als NOA-lid ook een pro forma loonberekening maken.

BBL niveau 2/31e jaar2e jaar3e jaar4e jaar
16-20 jaar€ 6,78€ 8,48€ 9,62€ 10,18
21-22 jaar€ 10,18€ 10,18€ 10,18€ 10,76
23 jaar en ouder€ 10,76€ 11,04€ 11,88€ 12,44

Bovenstaand uurloon is voor werknemers, die in dienst zijn als leerling, zoals bedoeld in artikel 69 en artikel 73 van de cao Afbouw 2018-2019.

Deel dit artikel: