Nieuwe toetsingseisen RI&E voor bedrijven met meer dan 25 werknemers
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 februari 2024

Addendum RI&E

Heb je meer dan 25 werknemers in dienst? Dan ben je verplicht om je Risico Inventarisatie- & Evaluatie (RI&E) te laten toetsen. Hiervoor zijn nieuwe toetsingskaders ingesteld. Daar zitten ook enkele zaken bij die nu nog niet in de Branche-RI&E zijn opgenomen. Om bedrijven te helpen, heeft Volandis een addendum gemaakt met onderwerpen die getoetst moeten worden.

Als afbouwbedrijf kun je kosteloos gebruik maken van de RI&E Bouwnijverheid. Dit is een online applicatie waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA) kunnen maken. Het hebben en onderhouden van een Risico Inventarisatie- & Evaluatie is een wettelijke verplichting. Tot en met 25 medewerkers hoeft de RI&E niet door een externe deskundige te laten toetsen. Heb je meer dan 25 werknemers, dan moet jouw RI&E met plan van aanpak wél door een externe deskundige getoetst worden.

De toetsingskaders zijn aangepast, waardoor er een aantal onderwerpen bij zijn gekomen, die nu nog niet in de RI&E Bouwnijverheid zijn opgenomen. Volandis heeft daarom een Addendum ontwikkeld, welke door bedrijven kunnen worden gebruikt om de aanvullende zaken vast te leggen.  

Bedrijven met meer dan 25 werknemers kunnen dit addendum naast de branche RI&E invullen en bij een toetsing overleggen. Vermeld je maatregelen in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie. Motiveer ook je antwoord als je niet volgens deze strategie maatregelen neemt.

Download het addendum RI&E

Deel dit artikel: