Woningtekort aanpakken en woonklimaat verbeteren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 februari 2021

Actieagenda Wonen

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. Dat wil NOA samen met 33 andere organisaties in een unieke coalitie bewerkstelligen. 

Op initiatief van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, hebben in totaal 34 organisaties – waaronder NOA - voorstellen en afspraken vastgelegd in een ambitieuze Actieagenda Wonen. Aan het volgend kabinet is de oproep gedaan om samen met deze wooncoalitie de plannen snel tot uitvoering te brengen. 

Nederland komt inmiddels meer dan 300.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit. En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond. “Wij willen bouwen, bouwen, bouwen, maar er zijn meer partijen - denk aan instellingen zoals GGZ en Sociaal Werk Nederland - die er ook baat bij hebben dat er voor speciale doelgroepen passende woningen komen”, geeft NOA-voorzitter Ger Jaarsma aan. “Daarom heeft een unieke brede coalitie van partijen de Actieagenda Wonen opgesteld. Samen met een nieuwe kabinet willen we de woningnood oplossen.” 

De plannen in de Actieagenda Wonen voor de komende tien jaar zijn verdeeld in vier onderwerpen:

  • Een miljoen nieuwe woningen bijbouwen.
  • Wonen betaalbaar houden voor huurders en kopers.
  • Wijken en buurten verbeteren en vitaal en leefbaar houden.
  • Sneller alle woningen verduurzamen.

Veel mensen hebben dagelijks last van de crisis op de woningmarkt. Daarom willen wij snel aan de slag. Maar we kunnen het niet alleen. Goed wonen moet ook topprioriteit zijn van het volgend kabinet. We vragen dat kabinet mee te doen en ons te helpen:

  • Door een actievere rol te spelen op de woningmarkt. Een minister van Wonen moet de regie op het woningbouwprogramma nemen.
  • Met financiële steun en door de condities voor onze investeringen te verbeteren.
  • Door minder regels en meer ruimte om in de praktijk goed samen te werken.

Wij willen aan de slag! Middels een grote advertentie in de krant hebben we de regering al opgeroepen om méér te doen dan alleen een woonparagraaf op te nemen in de verkiezingsplannen. 

Download de Actieagenda Wonen (pdf)

De ondertekenaar van de Actieagenda Wonen zijn:

Aannemersfederatie Nederland (AFNL) / ActiZ / Aedes / ANBO / Centrum Hout / Energie-Nederland / De Bouwagenda / de Nederlandse ggz / Divosa / FME / G40 / Interprovinciaal Overleg (IPO) / Kences / Koninklijke Bouwend Nederland / Koninklijke Hibin / Koninklijke NLingenieurs / Koninklijke OnderhoudNL / Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) / Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) / Nederlandse Vereniging van Banken / Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) / NEPROM / Netbeheer NL / Romazo Professionals / Sociaal Werk Nederland / Techniek Nederland / Valente / Vastgoedmanagement Nederland / Verbond van Verzekeraars / Vereniging Eigen Huis / Vereniging Nederlandse Gemeenten / Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) / WoningBouwersNL / Woonbond

Deel dit artikel: