Gunstig voor VvE's
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 augustus 2020

Aanpassing SEEH

De aanpassing van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is goed nieuws voor VvE’s, die bestaan uit koop- en huurwoningen. Verduurzaming van deze panden was lastig, omdat huurwoningen binnen een gemengde VvE niet in aanmerking kwamen voor de SEEH. Dit verandert per 1 september 2020.

In gemengde VvE’s kan vanaf september ook subsidie worden aangevraagd voor huurwoningen. Hierdoor wordt het uitvoeren van de isolatiemaatregelen voor de woningen financieel aantrekkelijker. Voor een subsidieaanvraag moet iedere verhuurder dan een verklaring invullen in verband met de staatssteunkaders.

Verhoging subsidiebedragen

De subsidiebedragen en het maximum subsidiebedrag voor energieadvies, procesbegeleiding en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor VvE’s worden verhoogd. Hierdoor worden ook kleinere VvE’s (tot 8 woningen) gestimuleerd om voor verduurzaming van het gebouw een goed energieadvies te laten uitvoeren.

Tweede subsidieaanvraag mogelijk

Nieuw is ook de mogelijkheid om een tweede subsidieaanvraag in te dienen. Bij de tweede aanvraag gaat het om minimaal 2 andere isolatiemaatregelen dan de maatregelen die zijn ingediend bij de eerste aanvraag. Per isolatiemaatregel kunnen VvE’s en eigenaar-bewoners maar één keer subsidie krijgen.

Natuurlijk ook voor woningeigenaren

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is natuurlijk ook voor particuliere woningeigenaren heel interessant. Die moet dan wel door de eigenaar zelf worden aangevraagd. Er moeten minimaal 2 isolatiemaatregelen worden laten uitgevoerd, waarvoor tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 wordt betaald. Lees in onze online kennisbank meer over de SEEH-regeling en bekijk vooral onze praktische tips!

U kunt de wijzigingen van de SEEH nalezen in de staatscourant.

Deel dit artikel: