De voordelen op een rij
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Wat is lean planning?

Lean planning is een andere aanpak voor het maken van een traditionele bouwplanning. Een bouwproject is een aaneenschakeling van activiteiten die door veel verschillende betrokkenen worden uitgevoerd. Lean planning betekent feitelijk dat een volgende activiteit wordt uitgevoerd wanneer de voorgaande erom vraagt; niet eerder én niet later.

Theoretisch betekent dit dat er middels lean planning continu waarde gecreëerd wordt, niemand van de vele bouwpartners hoeft te wachten en er geen onnodige voorraden ontstaan. In de praktijk lukt het nog niet altijd om dat te realiseren, want door meerwerk of tegenslag kunnen activiteiten uitlopen.

Bij de traditionele manier van plannen bestaat een sterke scheiding tussen planning en uitvoering. Vaak stelt de hoofdaannemer een planning op en wordt deze ‘opgelegd’ aan de onderaannemers. Tijdens de uitvoeringsfase blijken zich altijd onvoorziene zaken aan te dienen en wordt de oorspronkelijke planning nogal eens terzijde geschoven ten gunste van het improvisatievermogen met het niet halen van deadlines, faalkosten en irritaties tot gevolg.

Bij lean planning zijn alle partijen vanaf het begin bij de planning betrokken; de aannemer zelf, alle geselecteerde onderaannemers en mogelijke belangrijke leveranciers. Tijdens de gezamenlijke planningsdag wordt de planning samen vastgesteld en worden mogelijke conflicten ondervangen door creatieve oplossingen enerzijds en heldere keiharde afspraken anderzijds. Wanneer alle onduidelijkheden gezamenlijk zijn opgelost, kan vervolgens de planning nog verder gecomprimeerd worden. Tijdens de daadwerkelijke bouw is er dagelijks overleg (het 5-minuten overleg) tussen alle voorlieden. Ook is er een wekelijks overleg met leidinggevenden.

De voordelen van Lean planning

Concreet betekent een succesvolle toepassing van Lean Planning dat een project beheersbaar binnen het gestelde tijdspad en budget én er conform de kwaliteitseisen wordt opgeleverd:

  • Er zijn aanzienlijk minder onduidelijkheden tijdens het project
  • Er blijven geen onopgeloste problemen achter
  • Er is een grotere commitment bij alle betrokkenen; samen moet je het maken
  • De grensvlakken tussen de verschillende activiteiten krijgen veel aandacht en afspraken hierover worden vastgelegd
  • Minder improvisatie, veel beter beheerst proces
  • Hogere kwaliteit
  • Kortere doorlooptijd en dus eerdere oplevering.