Dat voelt als klussen met vrienden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Waarom Lean plannen?

Lean planning is een andere aanpak voor het maken van een traditionele bouwplanning. Veel aannemers zweren erbij en veel afbouwers vervloeken het. Wat zijn voor afbouwers veel voorkomende problemen? Maar ook: welke oplossingen kan lean planning bieden? 

Iedereen wil graag met plezier foutloos iets moois maken en daardoor meer verdienen. Maar dit is niet eenvoudig als je met heel veel verschillende partijen aan hetzelfde werkt! Daarom wordt steeds vaker aan de hand van een ‘lean-planning’ gebouwd. Dit is een methode uit de Lean filosofie waarbij alle betrokken partijen voor de realisatie van een project gezamenlijk een planning maken voor het werk. 

Elimineren van verspilling

Wat is lean eigenlijk? Het is een managementfilosofie, gericht op het elimineren van verspilling. Lean is in de 2e helft van 20e eeuw vanuit de Verenigde Staten en Groot Brittannië verspreid naar onder andere Japan. Toyota heeft zich het systeem eigen gemaakt en wordt hierdoor vaak als de grondlegger van lean planning genoemd. 

Continu verbeteren

Lean Bouwen is afgeleid van de Lean Productie filosofie van Toyota. Deze autoproducent liet alle concurrentie achter zich door werknemers te betrekken bij de innovaties in het bedrijf, met als doel de klant een steeds beter product te bieden. Lean gaat uit van een heldere basisdefinitie: Alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat waar de klant voor betaalt, is waarde; al het overige is verspilling. In veel industriële branches is het inmiddels een populair middel om bedrijven slagvaardiger te maken en beter te laten renderen.

Wat wil de klant?

Lean kent een aantal verspillingen, waaronder fouten, wachten, bewegen, voorraad, overbewerking, transport en overproductie. Bij het wegwerken van deze verspillingen wordt voortdurend uitgegaan van de klant. Wat vindt die belangrijk? Daarnaast heeft elke medewerker zelf invloed op, en een eigen verantwoordelijkheid voor, het lean werkproces.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: mediaItem
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, Nullable`1 width, Nullable`1 height, String propertyAlias, String cropAlias, Nullable`1 quality, Nullable`1 imageCropMode, Nullable`1 imageCropAnchor, Boolean preferFocalPoint, Boolean useCropDimensions, Boolean cacheBuster, String furtherOptions, Nullable`1 ratioMode, Boolean upScale)
  at ASP._Page_Views_Widgets_widgetWebsiteImage_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Widgets\widgetWebsiteImage.cshtml:line 0
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResult(ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecute>b__151_2(IAsyncResult asyncResult, Controller controller)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.System.Web.Mvc.Async.IAsyncController.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.<>c__DisplayClass3_0.<EndProcessRequest>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap(Action action)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.HttpServerUtilityWrapper.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Lean plannen is meer dan post-it plakken

Lean denken is echter niet het hetzelfde als lean planning. Natuurlijk is het een methode uit de Lean filosofie, maar in de praktijk wordt er regelmatig wel lean gepland maar niet lean gewerkt. Bij lean planning maken alle betrokken partijen voor de realisatie van een project gezamenlijk een planning voor het werk. Alle werkzaamheden worden per partij op dagniveau ingepland door de betrokkenen zelf. Hiervoor wordt meestal gewerkt met grote planningsvellen op de muur, die vol worden geplakt met gekleurde post-it briefjes, iedere partij een eigen kleur. 

Planning versus uitvoering

Het is een publiek geheim dat meer onderaannemers ergernissen hebben als er lean gepland moet worden. Men loopt bij een lean planning zoal tegen de volgende zaken aan:

 • Planningsafspraken worden niet nagekomen
 • Als afbouwers moeten we als laatste in de bouwkolom alle uitloop van de voorgangers goed maken
 • Er zijn teveel factoren waar we geen invloed op uit kunnen oefenen
 • Van de 100 lean planningen is er maar eentje exact gehaald 
 • Niet elke onderaannemer wordt gevraagd voor de planning: soms kom je er op de bouw pas achter dat er met een lean planning wordt gewerkt.

Klussen met je vrienden

Toch zijn er ook positieve geluiden over lean. Er zijn lean projecten bekend waar de aannemer de winst verdeelde onder de partners. Dat zouden meer hoofdaannemers moeten doen! Het voelt dan als klussen met je vrienden: je doet je best om de planning te halen, helpt een ander een handje als dat nodig is, het is gezellig en je verdient er wat mee! 

Oplossingsgericht werken

Om lean te gaan werken is het handig er op voorhand de voordelen van in te zien. Welke oplossingen biedt een lean project?  

 • Er worden duidelijke afspraken gemaakt
 • Een lean planning draagt daadwerkelijk bij aan de efficiency op de bouw: er wordt sneller gebouwd en dat gaat meestal goed
 • Als bouwpartner leer je de eindklant kennen en dat verbreedt je netwerk
 • Conform planning kunnen werken is echt prettig 

Lean planning stappenplan

Als er conform de vijf volgende stappen wordt gewerkt, biedt lean planning écht voor alle partijen voordeel:

 1. Hoofdaannemer, uitvoerder en planningsbegeleider maken samen een script
 2. Er worden ‘vrienden’ geselecteerd, die worden uitgenodigd te offreren. Ook krijgen die het voorstel en de vraag direct aan te geven waar het volgens hun nog beter kan
 3. Met alle bouwpartijen wordt de planning gemaakt
 4. Tijdens de bouwuitvoering is er een ‘gedwongen’ 15 minuten overleg om over de planning en eventuele problemen te spreken
 5. Na afronding van de bouw wordt er geëvalueerd hoe het voor alle bouwpartners beter kon. 

Doorlooptijd verkorten 

Er is inmiddels veel ervaring opgedaan op bouwprojecten, waar steeds vaker hoopgevende resultaten worden geboekt. Vooral de doorlooptijd van projecten kan er mee worden verkort.