Deze stof kan leiden tot longziektes en kanker
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Voorkom blootstelling aan kwartsstof

Respirabel kwartsstof is ongezond. Dagelijkse blootstelling aan deze stof kan leiden tot longziektes en kanker. Uit eerder onderzoek wordt opgemaakt dat in de bouw en afbouw de grenswaarde van 0,075mg/m3 per dag vaak onbewust wordt overschreden.

Uit blootstellingsonderzoek blijkt dat bij verschillende typen bewerkingen de concentraties kwartsstof in korte tijd hoog oplopen. Dit gebeurt vooral bij het gebruik van handgereedschappen. Bij boren, schuren, frezen en dergelijke wordt de norm van 0,075mg/m3 snel overschreden. Deze norm geldt overigens niet alleen voor werknemers in loondienst, maar ook voor ZZP-ers die op de bouwplaats bezig zijn.

Wanneer blootstelling?

In de afbouw komt blootstelling van kwartsstof onder andere voor bij het boren in beton, bij het vastzetten van profielen, het verwijderen van oude lagen cement/beton en het slijpen van bijvoorbeeld terrazzowerk. Om blootstelling te voorkomen is het belangrijk dat er geprobeerd wordt om stofvorming bij de bron tegen te gaan. Dit kan door afzuiging en/of verneveling met behulp van water. Dit is niet altijd eenvoudig.

Oplossingen

Bij het boren van gaten in (betonnen) wanden en plafonds - bijvoorbeeld om profielen vast te zetten - is het vaak lastig en omslachtig om een stofzuiger aan een boormachine te koppelen. Dit is meestal ook niet nodig. Het is inmiddels mogelijk om een snoerloze boormachine uit te rusten met een cassette, waardoor het stof bij de bron wordt afgezogen. Zo komen er geen stofdeeltjes vrij. Dit geldt ook voor de haakse slijper. Door de toepassing van water (verneveling e.d.) wordt het vrijkomen van stof tegen gegaan.

Goedgekeurde gereedschappen

Om problemen bij een eventuele controle door de Inspectie SZW te voorkomen, is het belangrijk dat vaststaat dat uw materiaal aan de eisen voldoet. U hoeft zelf geen dure blootstellingsonderzoeken uit te voeren, als u gebruik maakt van de mogelijkheden die in de Arbocatalogus worden geboden. In de arbocatalogus kunt u per beroep de risico’s bekijken en staan de te nemen maatregelen opgesomd. Bij de genoemde maatregelen kunt u veelal doorklikken naar websites met gereedschappen. Ook de leveranciers van deze gereedschappen staan vermeld in de online arbocatalogus. Als u gebruik maakt van dergelijke gereedschappen gaat de Inspectie SZW er vanuit dat u aan de gestelde eisen voldoet.

Boormachine-sets die aan de eisen voldoen, kunt u bekijken op de website over stofvrij werken van TNO. Bij het gebruik van deze boormachines gaat de inspectie er ook vanuit dat u aan de wet voldoet. Mocht u gebruik maken van gereedschappen van andere fabrikanten en/of leveranciers, die niet in de arbocatalogus staan vermeld, zorg er dan voor dat u van de fabrikant/leverancier een verklaring ontvangt dat de gereedschappen voldoen aan de wettelijke eisen.

Boete

Mensen in de bouw denken doorgaans zelf dat het wel meevalt met de blootstelling aan kwartsstof. Of staan er niet bij stil dat er met goedgekeurde gereedschappen uit de Arbocatalogus moet worden gewerkt. Als tijdens een controle van Inspectie SZW blijkt dat de gereedschappen niet aan de wettelijke eisen voldoen om de blootstelling te beperken - de norm wordt dus overschreden - dan kan een flinke boete worden opgelegd.