Ondergronden, werkwijze en vloerverwarming
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Technische aspecten voor Terrazzo

Terrazzo is een veelzijdig product, maar er moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met de hardheid en zwaarte van de Terrazzo samenstelling. Terrazzowerk vraagt om een stabiele ondergrond en ook tijdens de uitvoering moet aandacht zijn voor de verschillende fasen en schuurgangen. We beschrijven de minimale voorwaarden om goede kwaliteit te kunnen leveren, inclusief de aandachtspunten om vloerverwarming in een Terrazzovloer te combineren.

Voorbereiding

Voor het leggen van een goede Terrazzovloer met een fraai uiterlijk en een lange levensduur zijn twee zaken gedurende de voorbereiding van belang: De ondervloer moet van goede kwaliteit zijn en er dient afdoende ruimte te zijn om het uiteindelijke peil te kunnen halen. De kwalitatieve drukvastheid van de onderlaag is overigens minder belangrijk naarmate de laagdikte van de Terrazzovloer groter wordt. Uiteindelijk kan, indien er voldoende ruimte is, volstaan worden met een zandbed of isolatieschuim.

Ondergrond

Een Terrazzovloer heeft zelf geen constructieve functie. Daarom moet Terrazzo op een vormvaste ondergrond worden aangebracht. Cementgebonden Terrazzovloeren kunnen op een tussenlaag worden aangebracht. Een professionele terrazzo vakman kan dit uiteraard verzorgen. Deze tussenlaag is enigszins vergelijkbaar met een zogenaamde cementdekvloer, echter met speciale en hogere eisen om de Terrazzo afwerking vervolgens mooi te kunnen leggen.

Op een ruwe betonvloer is een tussenlaag van minimaal 30mm vereist. Die moet op de betonnen constructievloer worden gehecht (aangebrand). Op geprefabriceerde vloerelementen en bij toepassing van vloerverwarming moet de tussenlaag minimaal 70mm dik zijn en moet er een scheidingsmembraam worden aangebracht. Om een Terrazzovloer op een houten vloer te realiseren, kan daarop een speciale stalen plaat (zwaluwstaartplaat) worden aangebracht waarop dan de tussenlaag met een laagdikte van minstens 50-70mm komt.

Om ervan verzekerd te zijn dat de tussenlaag voldoet aan de daaraan te stellen speciale eisen wordt deze in de meeste gevallen door het terrazzobedrijf zelf aangebracht. Dan kan het terrazzobedrijf ook garantie geven.

Ongeschikte ondergronden

Niet elke ondervloer is geschikt om een Terrazzovloer op te maken. Natuurlijk kan de terrazzieri adviseren wat er nodig is om de onderlaag gedegen voor te bereiden. In algemene zin kan worden gesteld dat de volgende vloeren ongeschikt zijn om een Terrazzovloer op te maken:

  • Een anhydrietvloer (gietvloer)
  • Een tegelvloer
  • Een oude Terrazzovloer
  • Een tussenlaag die niet voldoet aan de gestelde eisen voor terrazzovloeren

Omstandigheden tijdens de uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase is het belangrijk dat de fysische omstandigheden geborgd zijn: de ruimte waarin de Terrazzo toepassing wordt gemaakt moet vorstvrij, glasdicht en tochtvrij zijn. Ook is een redelijke vochthuishouding belangrijk en gedurende de werkzaamheden moet er beperkt tot geen verkeer over de vloer nodig zijn.

Tussenlaag en vorm aanbrengen

In eerste aanleg moet een (gewapende) tussenlaag worden aangebracht. Deze wordt, indien de ondergrond een betonnen druklaag is, gehecht aangebracht, maar er kan ook voor een zwevende vloer worden gekozen. In deze fase worden ook de eventuele vervormingen aangebracht zoals hellingbanen of afschot in natte ruimten. De tussenlaag moet eerst afdoende uitharden alvorens de toplaag kan worden aangebracht.

Toplaag van Terrazzo

De toplaag bestaat uit Terrazzomateriaal en kan voorzien zijn van kaders, mozaïeken, of in een natte ruimte bijvoorbeeld voorzien worden van een sanitaire plint. Gedurende de uithardingsfase wordt de Terrazzo toplaag steeds met dampwerende folie bedekt. Deze mag nimmer worden verwijderd. Cementgebonden Terrazzovloeren bestaan namelijk uit bindmiddel(cement) en toeslagmateriaal, marmers en kalksteen. De specie wordt in de verse aanbrandlaag gelegd en gevlakt, waarna men met walsen zal zorgen voor verdichting. De verdichting is zowel uit technisch oogpunt als uit esthetisch oogpunt van belang.

Meerdere schuurgangen

Na afdoende uitharding wordt de Terrazzo toplaag geschuurd. Dit is de fase waarin (eindelijk) het resultaat zichtbaar wordt. Het schuren gebeurt in meerdere gangen, van grof schuurwerk om de kern van de gekozen materialen open te schuren, naar zoeten om de krasjes van de eerste schuurgangen te verwijderen. Enkele schuurgangen voor de laatste fase wordt de toplaag gepleisterd; dit om luchtgaatjes te dichten, die in de terrazzospecie aanwezig zijn en die tijdens het schuren aan de oppervlakte zijn gekomen.

Vloerverwarming en Terrazzo

Het toepassen van vloerverwarming in een Terrazzovloer is mogelijk, maar een vloer is uiteraard geen radiator. Scheurvorming is wel een groot risico en er zijn geen garanties dat die niet optreden. Voor vloeren, die voorzien zijn van vloerverwarming, geldt dat de Terrazzovloer geïsoleerd gelegd wordt. Een vloer die krimpt en uitzet dient namelijk zonder belemmeringen te kunnen werken. Effectief betekent dat dus dat de vloer op isolatiemateriaal of een scheidingsmembraan ligt. Dat draagt minder goed dan een stevige betonvloer en dus zal de vloer zelfdragend moeten zijn. Dit wordt bereikt door een grotere dikte. Voor zwevende vloeren geldt dat deze langere tijd moeten drogen en niet betreden mogen worden, dan gehechte vloeren.