Praktijkcases sector vloeren en terrazzo
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Technisch advies Vloeren & Terrazzo

In ons vakblad Afbouwzaken beschrijven we met regelmaat technische cases, waarbij onafhankelijk deskundigen van het Technisch Bureau Afbouw hun visie en oplossing schetsen bij het gesignaleerde probleem. De artikelen bieden (ver)nieuw(d) inzicht en kunnen voorkomen dat u in uw dagelijkse werk tegen eenzelfde technisch probleem aanloopt.

Onthechting dekvloer is volstrekt normaal

In een nieuwbouwwoning ontstonden krap een half jaar na oplevering onvlakheden in de PVC-vloerbedekking. Ontstonden die bulten en bobbels door onthechting van de ondergelegen dekvloer met de constructievloer? Of kan de vloerverwarming de boosdoener zijn?

Dit artikel biedt inzicht in schuifspanning tussen de dekvloer en de constructievloer door verwarming. De hechttreksterkte kan dan ‘eenvoudig’ overschrijden worden. Welke invloed heeft dan een egaal aangebrachte egalisatielaan?

Download artikel over PVC-vloer en onthechte dekvloer

Geen scheurvorming in de egaline zichtbaar, wel een reparatie en onvlakheid
Geen scheurvorming in de egaline zichtbaar, wel een reparatie en onvlakheid
Meest grove scheurlijn (breedte 0,3 mm) op uitwendige hoek.
Meest grove scheurlijn (breedte 0,3 mm) op uitwendige hoek.

Te heet onder de voeten

In een badkamer van een gerenoveerde woning bracht een onderaannemer een terrazzo vloerafwerking aan. Onder die afwerking legde een installateur vloerverwarming. Anderhalf jaar later ontstaan scheurtjes in de terrazzo bovenlaag. Komt dat door het ontbreken van kantstroken of is er hier iets anders aan de hand?

Senior Technisch adviseur Onno de Vries gaat op onderzoek uit.

Download het artikel te heet onder de voeten

Om de vloer mee aan te vegen

De bewoners van een nieuwbouwwoning in Noordwijk waren erg gecharmeerd van betonlook. Na het zien van een referentiepaneel besloten ze de vloeren en een paar wanden in hun hele huis te laten afwerken met beton ciré. Maar het resultaat bleek niet waar ze op gehoopt hadden.

Senior Technisch adviseur Ed van der Plas van TBA toog daarom naar Noordwijk, waar hij verschillende in het oog springende mankementen aantrof.

Download het artikel Om de vloer mee aan te vegen

Concentratie gaatjes. Hier kan vervuiling binnendringen en verkleuring door vochtinwerking ontstaan.
Concentratie gaatjes. Hier kan vervuiling binnendringen en verkleuring door vochtinwerking ontstaan.

Bewoners van een huis in de Haarlemse binnenstad lieten hun oog vallen op een terrazzo aanrecht- en keukenblad. Terecht, want zo’n blad maakt van een keuken echt een plaatje. Maar toen het blad gemaakt was, waren ze niet tevreden met het resultaat. Een waslijst aan klachten, waar het TBA een onafhankelijke beoordeling over mocht geven…

Download artikel geen onbeschreven blad

In een zogenoemde 'warme' keuken en een naastgelegen spoelkeuken van een Amsterdams effectenkantoor is een Arturo troffelvloer aangebracht. Direct na oplevering worden in het warme gedeelte van de keuken vlekken en strepen ontdekt. Vreemd genoeg zijn die in de spoelkeuken niet zichtbaar. TBA wordt ingeschakeld om een deskundigenoordeel te vellen en te adviseren hoe het werk hersteld kan worden.

Download het volledige artikel.

Ernstige verkleuren in het vloeroppervlak
Ernstige verkleuren in het vloeroppervlak
Onthechting treedt op als de schuifspanning, die ontstaat door de opwarming van de vloer, de treksterkte van de mortel op het aanhechtvlak tussen dek- en constructievloer overschrijdt.
Onthechting treedt op als de schuifspanning, die ontstaat door de opwarming van de vloer, de treksterkte van de mortel op het aanhechtvlak tussen dek- en constructievloer overschrijdt.

Nu - mede door het versneld afbouwen van aardgas als voornaamste verwarmingsbron - steeds meer woningen worden voorzien van (laagtemperatuur) vloerverwarming, krijgen vloerenleggers vaker te maken met problemen. Want hoe zorg je ervoor dat een dekvloer niet gaat scheuren door temperatuurschommelingen? En maakt het uit welke vloerafwerking bewoners uiteindelijk kiezen? Biedt een opstookprotocol altijd soelaas of zorgt dat juist voor scheurvorming?

De deskundigen van Technisch Bureau Afbouw (TBA) krijgen er steeds vaker mee te maken: schades aan vloerafwerking door scheurvorming in de dekvloer.

Download het volledige artikel

Wapen jezelf tegen krimpscheuren

Juist nu de temperaturen weer behaaglijk worden en de meeste mensen hun vloerverwarming niet meer gebruiken, kan dat tot scheurvorming leiden in betonnen dekvloeren met een afwerking van beton ciré. Zelfs als keurig aan het opstookprotocol is voldaan, zo constateert het Technisch Bureau Afbouw (TBA).

Download het artikel wapen jezelf tegen krimpscheuren

Strijklicht maakt onzichtbaar zichtbaar

Een tot dorpshuis omgebouwde school kreeg in 2018 nieuwe cementgebonden dekvloeren, voorzien van een polyurethaan gietvloer. De gebruikers van het dorpshuis klaagden na een paar maanden over het feit dat er rollerbanen in de vloer te zien zijn, dat in de vloer op sommige plekken kleurverschillen te zien zijn en dat er op één plek adervorming optreedt.

Download het artikel strijklicht maakt onzichtbaar zichtbaar

Een te dunne vloer voor krachtpatsers

Anderhalf jaar na oplevering begon de vloer van een sportschool vervaarlijk te golven. Bovendien gingen dikke rubberen vloertegels - rondom de plek waar bodybuilders met zware gewichten in de weer zijn - ‘schotelen’. Het Technisch Bureau Afbouw (TBA) werd gevraagd een kijkje te komen nemen en een oordeel over de vloer te vellen.

Download het artikel een te dunne vloer voor krachtpatsers

Mollengangen: keurig rechte opbollingen in een met bijvoorbeeld PVC of laminaat afgewerkte vloer, waardoor het lijkt alsof er een mol onder de vloer door is gekropen. Het komt regelmatig voor en er kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Onno de Vries van het Technisch Bureau Afbouw (TBA) trof het euvel aan in een woning die slechts een jaar eerder was opgeleverd. Toch bleek de oorzaak hier niet de meest voorkomende. 

Download het artikel mollengangen door combinatie van factoren

Over TBA

Deze artikelen zijn tot stand gekomen met medewerking van TBA. Het Technisch Bureau Afbouw geeft betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk technisch advies in de afbouwbranche. De gespecialiseerde technisch adviseurs komen tijdens hun werkzaamheden veel voorkomende problemen tegen. Daarom ontwikkelen zij ook normen, richtlijnen en brochures die afbouwers en opdrachtgevers helpen bij het uitoefenen van hun vak. Onno de Vries weet alles van vloeren en van terrazzo. Hij voert onder meer vlakheidsmetingen en kwaliteitscontroles uit voor vloeren en terrazzowerk. Onno is ook mediator en gediplomeerd gerechtelijk deskundige.

René Rieborn geeft (herstel)advies, verricht schadediagnoses en doet kwaliteitscontroles. In voorkomende gevallen brengt hij een bindend technisch advies uit. Zijn werkgebied betreft vloeren, vloerafwerkingen en terrazzo.