Doeltreffende tips op een rij
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Praktijkcases: Hoe voorkomt u een geschil?

Vaak wacht een klager te lang met klagen, waardoor de spanning al is opgelopen alvorens de klacht is geuit. Daarbij is de kans reëel dat de klager zijn/haar klacht vervolgens onduidelijk en ondeskundig brengt. Die dan vervolgens door de ontvanger erg persoonlijk wordt genomen.

Niemand krijgt graag klachten. En weinig mensen klagen graag. Maar degenen die klagen, kunnen het vaak als de besten! Hoe voorkom je dat een klacht uitmondt in een geschil? Adequaat reageren, kan een geschil zeker voorkomen! Communicatie is daarbij het sleutelwoord. Overigens willen we hiermee niet zeggen dat aan elke klacht tegemoet moet worden gekomen! Lang niet elke klacht is terecht.  

Een paar logische, maar doeltreffende tips op een rijtje

  • Neem elke klacht serieus; luister naar het probleem, vat het samen en vraag zo nodig door.
  • Zorg binnen de onderneming voor een vaste contactpersoon, zodat helder is waar klagers terecht kunnen en wie een klacht gaat oplossen.
  • Voorkom escalatie; toon begrip en geef aan dat je het ook vervelend vindt.
  • Maak van een tegenstander een medestander; je hebt elkaar nodig voor een oplossing.
  • Lever maatwerk en doe ook echt wat je afspreekt.
  • Bevestig afspraken in een mail.

Leer van andermans geschillen

Wat kan er gebeuren als je niet adequaat reageert op een (lange) brief met op- en aanmerkingen? Consumenten kunnen terecht bij de Geschillencommissie. Ook daar blijkt dat lang niet iedere klager gelijk krijgt. Maar hoe dan ook kost zo’n geschillenprocedure veel tijd en doorgaans menige frustratie. Voorkom dat een klacht een geschil wordt, door onderstaande praktijkcases van geanonimiseerde uitspraken van de Geschillencommissie te lezen. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.