Zorg voor goede arbeidsomstandigheden voor uw werknemers
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Persoonlijke beschermingsmiddelen

U moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor uw werknemers. Dit doet u door risico's zo veel mogelijk bij de bron te bestrijden en door technische of organisatorische maatregelen te treffen. Verstrek uw medewerkers ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), geef voorlichting en laat uw werknemers tekenen voor ontvangst van de PBM.

Om er voor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken, maakt u gebruik van de maatregelen en werkmethodes die in de Arbocatalogus staan omschreven. Deze maatregelen zijn niet altijd voldoende om uw medewerkers mee te beschermen, dus verstrek dan ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Denk hierbij aan gehoorbescherming, beschermende kleding, oogbescherming, handbescherming, etc.

Werkgeversverplichtingen

Als werkgever zorgt u er voor dat u:

 • PBM gratis aan uw medewerkers verstrekt;
 • de benodigde voorlichting en instructie geeft over juist gebruik en onderhoud;
 • aangeeft waar en wanneer PBM gebruikt moeten worden;
 • toezicht houdt op het juiste gebruik;
 • afspraken maakt over onderhoud en vervanging.

Werknemersverplichtingen

Uw werknemer is verplicht:

 • de verstrekte PBM te gebruiken;
 • voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen en instructie op te volgen;
 • PBM op de juiste wijze te onderhouden en op te slaan.

Verklaring ontvangst PBM

Laat uw werknemer tekenen voor ontvangst van zowel de verstrekte PBM als de daarbij behorende instructie. Voorbeeldverklaringen om uw werknemer te laten ondertekenen vindt u onderaan de pagina. Er is een voorbeeld formulier voor een stukadoor, een vloerenlegger , een natuursteenbewerker en een plafond- en wandmonteur.

Controleer gebruik PBM

U bent als werkgever verplicht om de PBM ter beschikking te stellen, maar uw werknemer is verplicht om ze te gebruiken. Bij een controle van Inspectie SZW, of bij een ongeval op de bouwplaats, kunnen flinke boetes worden gegeven als PBM gebruikt hadden moeten worden, maar niet aanwezig zijn en/of gebruikt worden. Als de werknemer weigert de verstrekte PBM te gebruiken, kunt u diverse stappen ondernemen:

 • Een mondelinge waarschuwing, met aantekening in personeelsdossier.
 • Bij blijvende weigering een schriftelijke waarschuwing geven met kopie in personeelsdossier (zie voorbeelden onderaan deze tekst).
 • Een boete opleggen als het arbeidsreglement een boetebeding kent.
 • Een verzoek indienen bij de Inspectie SZW tot controle. De Inspectie SZW kan de werknemer een boete opleggen tot maximaal € 450,-.
 • Een schorsing zonder behoud van loon.
 • Als alle voorgaande maatregelen niet werken, kunt u een ontslagvergunning aanvragen op grond van het niet gedragen zoals een goed werknemer betaamt en het weigeren van een opdracht.

Controleer regelmatig of u de juiste PBM gebruikt/verstrekt. Voor de meest actuele informatie raadpleegt u regelmatig de online Arbocatalogus. U kunt gebruik maken van een voorbeeld checklist (te downloaden onderaan de pagina) om uw voorraad PBM op peil te houden en aan te vullen met noodzakelijke, ontbrekende PBM.