De regels in een overzicht
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Hoe werkt AVG in het dagelijkse werk met uw (onder)aannemer?

Middels nieuwsbrieven, ons vakblad Afbouwzaken en de website hebben we NOA-leden geïnformeerd over de nieuwe wet AVG, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Veel voorkomende vragen gingen over het feit wat u wel of niet moet regelen met de aannemer voor wie u werkt en met uw onderaannemers die voor u werken.

Op de bouwplaats gaat het dagelijks over het verstrekken (of juist niet) van persoonsgegevens. Voor u als afbouwbedrijf geldt dit vaak in de positie van onderaannemer richting de aannemer, maar ook zeker vanuit de positie van opdrachtgever richting onderaannemers. Bijvoorbeeld als u werkzaamheden uitbesteed aan een ZZP-er. Om deze gegevens aan opdrachtgevers door te mogen geven, blijft daarvoor een wettelijke grondslag nodig, zoals de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). Leden vroegen zich af of het in deze gevallen verplicht is om een verwerkersovereenkomst te sluiten?

Dit is in de meeste gevallen niet nodig. Met betrekking tot AVG kan dit meestal gedaan worden door in de algemene voorwaarden (kunnen ook de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn) een aantal modelbepalingen op te nemen, waarmee dit geregeld wordt. Voorbeelden van deze bepalingen onderaan dit artikel om te downloaden. Zo kunt u met elkaar vastleggen dat er op een juiste wijze met de persoonsgegevens wordt omgegaan. In dit artikel staat uitgebreide uitleg over de nieuwe wet AVG. Voor aanvullende vragen kunnen NOA-leden natuurlijk contact met het secretariaat opnemen.