Handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Handhaving en toezicht arbeidsomstandigheden

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden. Handhaving en inspectie hebben zowel betrekking op werkgever, arbodienstverlener als bedrijfsarts. Dit zal plaatsvinden in de vorm van oplegging van een boete.

Wanneer volgen boetes?

De werkgever kan een boete worden opgelegd, indien hij geen schriftelijk contract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts heeft. Ook als de werkgever niet beschikt over een actuele RI&E (mag digitaal) kan een boete worden opgelegd. Als de arbodienstverlener of de bedrijfsarts geen klachtenprocedure heeft, kan de arbodienstverlener of bedrijfsarts een boete worden opgelegd. Aan de bedrijfsarts kan tevens een boete worden opgelegd indien deze een beroepsgebonden aandoening niet meldt bij het Nederlands centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

De nieuwe wetgeving betekent voor de (kleine) werkgever in de sector weer extra aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden. Een belangrijk punt is vooral de RI&E.  Als u deze niet heeft (wat wettelijk dus wel verplicht is), of u heeft de RI&E al een hele tijd niet meer geactualiseerd, dan adviseren wij u nadrukkelijk om hier op korte termijn actie op te ondernemen.

Andere arbodienstverlener

Los van alle wettelijke maatregelen, wijzen wij u nog op het volgende. Veel bedrijven maken al jarenlang gebruik van dezelfde arbodienst. Als u overweegt om met een andere arbodienst in zee te gaan, let er dan op dat veel contracten met arbodiensten meestal op basis van een jaarovereenkomst zijn en in de meeste gevallen per 1 januari ingaan. Als u naar een nieuwe arbodienst wilt overstappen is het belangrijk dat u het huidige contract tijdig opzegt. Bij contracten die steeds 1 jaar lopen en per 1 januari ingaan en/of verlengd worden, moet u vóór 1 oktober van het lopende jaar opzeggen (tenzij een andere opzegtermijn is overeengekomen). U heeft dan nog minstens drie maanden de tijd om een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Als u niet tijdig opzegt, zit u in ieder geval nog minstens 1 jaar aan de oude arbodienst vast.