CAO-regeling voor rouwverlof, palliatief verlof en zorgverlof
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Declaratieregeling bijzonder verlof

In de CAO-Afbouw zijn speciale regelingen opgenomen, zodat werknemers in overleg met de werkgever bijzonder verlof op kunnen nemen. Voor rouwverlof, palliatief verlof en zorgverlof staat in artikel 35 van de CAO Afbouw de declaratieregeling opgenomen, waarmee werkgevers het vast overeengekomen loon, de vakantiewaarde en werkgeverslasten tijdens het verlof van de werknemer kunnen declareren bij het O&O fonds. 

In het kort geven we aan voor welk verlof de werkgever een declaratieformulier bij het O&O-fonds kan indienen:

Palliatief verlof 

Een werknemer kan palliatief verlof aanvragen voor stervensbegeleiding van een terminaal zieke echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner, (pleeg) kind of ouder. De werkgever heeft recht op een vergoeding van de loonkosten over in totaal maximaal 10 dagen per jaar vanuit het O&O-fonds. Download het declaratieformulier voor stervensbegeleiding.

Rouwverlof

De loonkosten van een werknemer tijdens de periode van rouwverlof, in verband met het overlijden van de echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner, of een (pleeg)kind tot en met 27 jaar, kunnen voor maximaal 10 dagen na de dag van overlijden worden door het O&O fonds. De werkgever kan dit aanvragen. Download het declaratieformulier voor rouwverlof.

 (Wettelijke) regeling kortdurend zorgverlof 

Er bestaat een wettelijke regeling voor kortdurend zorgverlof. In de CAO-Afbouw is een aanvullende loondoorbetaling geregeld. De werkgever, die zijn werknemer het loon heeft doorbetaald over een periode van kortdurend zorgverlof voor het bieden van hulp aan een inwonende zieke echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner, zieke ouder of inwonend ziek (pleeg)kind, heeft recht op vergoeding van maximaal 10 dagen per jaar. Conform de cao wordt dit vanuit het O&O fonds aangevuld: eerste drie dagen 100% en de resterende 7 dagen 70%. Download het declaratieformulier kortdurend zorgverlof.

 

Andere artikelen