Controleer uw premie voor de Werkhervattingskas
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Beschikking Whk checken!

Als werkgever betaalt u premie voor de Werkhervattingkas (Whk). Jaarlijks ontvangt u hiervoor een beschikking. Het is van groot belang om die beschikking met de premie voor het nieuwe jaar onder de loep te nemen, want u wilt natuurlijk niet teveel betalen.

De Belastingdienst verstuurt de beschikking Werkhervattingskas vóór het einde van het jaar. Hierin staat wat u als werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. In de praktijk blijken er in de verstuurde beschikkingen regelmatig fouten te zitten en dat kan u als werkgever veel geld kosten. Het is daarom belangrijk om de beschikking goed te controleren!

Wat staat er op de beschikking?

Op de beschikking staat de individuele gedifferentieerde premie die voor uw bedrijf geldt en/of de sectorale premie, die afhankelijk is van de grootte van uw bedrijf. Deze bestaat uit twee onderdelen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

De premie wordt berekend conform de informatie die het UWV van uw bedrijf heeft. Op de beschikking staat ook het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen dat aan voormalig werknemers is uitbetaald. Daarbij staat het rekenpercentage, oftewel de gemiddelde premie, die werkgevers moeten afdragen om alle uitkeringen te kunnen financieren.

Hoe controleren?

Om de ZW- en WGA-uitkeringen te kunnen controleren, moet u als werkgever bij het UWV opvragen om welke werknemers het precies gaat. Voorbeeld: Voor de premie van 2021 zijn de werknemers van belang, die in 2019 ziek uit dienst zijn gegaan en een ZW-uitkering hebben ontvangen, of in 2017 ziek uit dienst zijn gegaan en in 2019 een WGA-uitkering hebben ontvangen. Het is belangrijk dat u controleert of de werknemers terecht op deze lijst staan. Als dat niet zo is, moet u bezwaar maken tegen de beschikking.

Premiedeel op nul bij eigenrisicodragerschap

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW, dan staat het betreffende premiedeel op de Whk-beschikking op nul. Bedrijven die zelf het risico dragen voor zowel de ZW als de WGA, ontvangen dus ook gewoon een beschikking, maar hierin staat dan twee keer een premiedeel van 0%.