Wijziging voor 01-04 of 01-10
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Eigenrisicodragerschap WGA en ZW

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en/of ZW? Of wilt u het eigenrisicodragerschap juist stopzetten? U kunt dit op 2 momenten per jaar wijzigen door dit tijdig te melden bij de Belastingdienst.

Twee keer per jaar kunt u er voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW): dit kan per 1 januari en per 1 juli. Ook het stopzetten van het eigenrisicodragerschap kan alleen per die data. Uw wijziging moet u 13 weken vóór die data bij de Belastingdienst doorgeven. Voor wijzigingen per 1 juli is de deadline dus 1 april en per 1 januari moet u de wijziging voor 1 oktober doorgeven.

Geen Whk-premie voor eigenrisicodragers

Werkgevers zijn voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA en ZW gewoonlijk verzekerd via UWV. Zij dragen dan ook gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Deze premie bestaat uit een deel voor de Ziektewet (ZW) en een deel voor de WGA-uitkeringen voor flexibele en vaste krachten. Organisaties die eigenrisicodrager zijn geworden voor één van die verzekeringen betalen dat deel van de premie dus niet. UWV betaalt in dat geval ook geen uitkering aan zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers die daar recht op hebben. Deze kosten zijn - maximaal 10 jaar - voor de eigenrisicodrager zelf. Veel eigenrisicodragers sluiten een particuliere verzekering af voor de WGA en ZW.

Minimaal voor drie jaar terug naar UWV

Als eigenrisicodrager hoeft u geen WGA- of ZW-premie af te dragen als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Als een zieke werknemer recht heeft op een uitkering, dan moet u dat zelf betalen. U kunt dit risico verzekeren bij een verzekeraar. Gelet op de financiële risico’s gebeurt dat in de meeste gevallen. Niet iedere werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de WGA-vast. Bedrijven die recentelijk zijn teruggekeerd naar de publieke verzekering van UWV en toen hun eigenrisicodragerschap stopgezet hebben, moeten daar namelijk minimaal drie jaar blijven.

Voor- en nadelen goed afwegen

Als u overweegt om eigenrisicodrager te worden, dan is het belangrijk om de voor- en nadelen goed in kaart te brengen. Tegenwoordig moet een werkgever, voor zover van toepassing, de ondernemingsraad volgens artikel 25 lid 1m Wet op de ondernemingsraden om advies vragen bij de keuze voor de publieke verzekering via UWV of het eigenrisicodragerschap.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.