De afspraken op een rij
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Afspraken zandcementdekvloeren

Sinds 1 januari 2015 bestaat er een principeakkoord voor de vervaardiging van zandcementdekvloeren. Samen met FNV Bouw, CNV Vakmensen en ondersteund door TBA en Arbouw zijn destijds door NOA met de Inspectie SZW afspraken gemaakt, waarmee het mogelijk blijft om zandcementdekvloeren te maken. Deze afspraken luiden:

Leidend uitgangspunt

  • Taakroulatie is verplicht als de ploeg uit meer dan één persoon bestaat.
  • Indien mogelijk moet een mechanische rei of robot worden gebruikt.

Volautomatisch mengen

Bij gebruik van een volautomatische meng- en pompinstallatie (silo of vrachtwagen):

  • is er in combinatie met een mechanische rei of robot geen beperking aan het aantal vierkante meters dat per persoon gelegd mag worden.
  • mag er maximaal 60 vierkante meter per persoon per dag handmatig gelegd worden als het technisch niet mogelijk is om een mechanische rei of robot te gebruiken.

Semi-machinaal mengen

Indien de zandcementmortel semi-machinaal wordt gemengd en verpompt naar de plaats waar de vloer wordt gelegd geldt, dat wanneer het zand automatisch in de vloerenpomp wordt ingebracht (bijvoorbeeld met behulp van een zandvulmachine) en cement handmatig wordt toegevoegd, er:

  • in combinatie met een mechanische rei of robot maximaal 80 vierkante meter per persoon per dag aan vloeren mag worden gemaakt.
  • maximaal 50 vierkante meter per persoon per dag handmatig aan vloeren mag worden gemaakt als het technisch niet mogelijk is een mechanische rei of robot te gebruiken.

Handmatig vullen vloerenpomp

Als zowel zand als cement handmatig bij de pomp wordt ingebracht:

  • mag er in combinatie met een mechanische rei of robot maximaal 50 vierkante meter per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt.
  • mag er maximaal 40 vierkante meter per persoon per dag handmatig aan vloeren worden gemaakt als het technisch niet mogelijk is een mechanische rei of robot te gebruiken.

Handmatig vullen vloerenpomp

Als zand en cement handmatig worden samengevoegd, daarna mechanisch gemengd wordt, om de mortel vervolgens handmatig (met kruiwagen of emmers) te vervoeren naar de plaats waar de vloer wordt gelegd, dan mag maximaal 20 vierkante meter per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt, met een maximum van 40 vierkante meter per locatie. Hierbij heeft de toepassing van de mechanische rei of robot geen invloed op het maximaal aantal vierkante meters dat mag worden gelegd.

Spreiden van specie

Als de specie mechanisch naar de werkplek wordt getransporteerd, moet de driepoot (met daaraan de slang) zo vaak verzet worden dat de specie maximaal over een afstand van 2 meter rondom de driepoot handmatig verspreid wordt.

Handmatig afreien

Het afreien van de vloer moet gebeuren met een aluminium rei (of lichter materiaal), als het gebruik van een mechanische rei of vloerenrobot niet mogelijk is. De lengte van de rei moet afgestemd zijn op de ruimte waarin gewerkt wordt. Gangbaar is een rei van 2,5 meter.

Water toevoegen

Als er handmatig water wordt toegevoegd, mogen de emmers waarmee dit gebeurt maximaal 10 liter water bevatten.

Toeslagstoffen

Daar waar gesproken wordt over het mengen van zand en cement moet ook gelezen worden ‘inclusief toeslagstoffen’.

PBM

Het is vanzelfsprekend dat persoonlijke beschermingsmiddelen waar nodig gebruikt moeten worden. Bijvoorbeeld bij het handmatig toevoegen van cement.

RI&E + Arbocatalogus

Bedrijven met personeel moeten de afspraken over het vervaardigen van zandcementdekvloeren opnemen in de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie. De afspraken staan ook opgenomen in de Arbocatalogus Afbouw.

Afwerken

Het afwerken van de vloer moet gebeuren met een vlindermachine.

Regels per 01-01-2015

Alle afspraken die hier beschreven staan, zijn ingegaan op 1 januari 2015. De Inspectie SZW kan controleren of u zich aan de afspraak houdt en kan boetes opleggen waar dat niet gebeurt.