Tips op een rijtje
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Administratieve verplichtingen bij aannemen personeel

U bent ondernemer en besluit een werknemer in dienst te nemen. Wat moet er dan aan administratieve handelingen worden verricht, om dit te regelen. We zetten de werkzaamheden voor u op een rijtje.

 • Aanmelden Belastingdienst
  De eerste stap is dat u zich als werkgever moet aanmelden bij de Belastingdienst. Dit is nodig in verband met het afdragen van ingehouden loonheffing op het loon van de werknemer en de door de werkgever af te dragen premies sociale verzekering (SV-premies). In veel gevallen zal uw administrateur of accountant dat voor u doen, maar u mag het uiteraard ook zelf doen. U ontvangt van de Belastingdienst een zogenaamd Loonheffingsnummer, dat nodig is straks maandelijks/per 4 weken uw loonaangifte van het loon van de werknemer(s) te doen.
 • Loonadministratie
  Daarnaast dient u een loonadministratie te gaanvoeren, waarin u alles wat met het loon van de werknemer te maken heeft, moet vastleggen en van waaruit elke periode het loon van de werknemer berekend moet worden waarop hij/zij over die periode recht heeft. Naast de loongegevens moet u ook de identiteit van de werknemer vaststellen en een kopie van een geldig ID-bewijs in de administratie opnemen.

 • Hanteren CAO Afbouw
  Als ondernemer in de afbouwbedrijfstak heeft u ook te maken met de CAO Afbouw. Op grond van het feit dat u onder de CAO Afbouw valt, betekent dit voor de werknemer dat hij/zij verplicht deelnemer is in het Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) en dat u tevens te maken hebt met bedrijfstakeigen regelingen van de afbouw, zoals het O&O-fonds, collectieve ongevallenverzekering en fysiotherapieverzekering. U moet zich hiervoor aanmelden bij APG (die o.a. het pensioenfonds uitvoert) om zo ook per loonperiode hiervoor de geldende premies af te dragen. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.bpfbouw.nl/uw-pensioen/speciaal-voor/werkgevers/pensioenadministratie/.
 • Contract Arbodienst
  Als werkgever bent u wettelijk verplicht een externe partij in te schakelen voor verzuimbegeleiding als uw werknemer ziek wordt. Dat mag u niet zelf doen. De meest voorkomende manier om dit te regelen voor kleine bedrijven, is hiervoor een contract met een arbodienst te sluiten.
 • Verzuimverzekering
  Als een werknemer ziek wordt, bent u als werkgever op grond van de wet verplicht om maximaal 2 jaar (behoudens sancties door het UWV, dan maximaal 3 jaar) het loon door te betalen. U hoeft dan niet 100% door te betalen, maar 85% van het brutoloon in zowel het 1e als het 2e ziektejaar. Bij langdurig verzuim lopen de kosten daarbij natuurlijk snel op. Voor de meeste bedrijven is het noodzaak om middels een verzuimverzekering deze risico’s af te dekken. Veel verzekeraars bieden dergelijke producten aan, maar u kunt hiervoor natuurlijk ook altijd de NOA-Verzekeringsdienst benaderen voor meer informatie.
 • Loonwijzer raadplegen
  Als werkgever krijgt u dus te maken met de CAO Afbouw. Het cao-boekje bevat veel informatie en de collectieve afspraken zijn vaak formeel of soms ingewikkeld beschreven. De meeste zaken zoals garantieloon, verlofdagen, pensioen e.d. hebben wij opgenomen in onze NOA Loonwijzer waarin u tevens voorbeeldberekeningen aantreft. Daarmee kunt u snel zien wat de werkelijke kosten zijn die u aan een werknemer kwijt bent, maar ook wat een werknemer van zijn brutoloon echt netto over houdt.