Wij werken voor jou!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van NOA wordt door de Algemene Ledenvergadering verkozen en vormt een afspiegeling van het ledenbestand. Samen leggen zij voor het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Het Hoofdbestuur bestuurt onze vereniging, oftewel maakt het beleid en bepaalt de structuur voor de vereniging. Het bestuur draagt er zorg voor dat ondernemers van een afbouwbedrijf zo goed mogelijk kunnen ondernemen. Dat is een ruim begrip en behelst dus talloze aandachtsgebieden en afvaardiging in paritaire organisaties. Daar waar het nodig is dat de stem van aangesloten ondernemers wordt gehoord, zorgt het Hoofdbestuur voor vertegenwoordiging. Alle sector overstijgende zaken hebben de bijzondere aandacht van dit bestuur. Heeft u een vraag, suggestie of onderwerp, waarvan u vindt dat het Hoofdbestuur notie moet hebben, over na moet denken of uitvoering aan moet (laten) geven, dan kunt u dit mailen aan: bestuur@noa.nl.

J.W.M. (John) Kerstens
Voorzitter

John stelt zich voor

Mail John Kerstens

J.A.C. (Jan) van den Heuvel
Vice-voorzitter

Jan stelt zicht voor

Mail Jan van den Heuvel

Th. (Theo) Wouters
Penningmeester

Theo stelt zich voor

Mail Theo Wouters

R. (Ramon) Jager
Bestuurslid

Mail Ramon Jager

P. (Peter) Veenstra
Bestuurslid

Peter stelt zich voor

Mail Peter Veenstra

A.J.W. (Toine) Visker
Bestuurslid

Toine stelt zich voor

Mail Toine Visker

C.A.M. (Marcia) Donkers
Bestuurslid

Mail Marcia Donkers