20.000 nieuwe woningen in 2030
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
10 januari 2019

Woondeals: heel snel heel veel woningen bouwen

Op 9 januari tekenden Minister Ollongren en gemeente Groningen de eerste ‘woondeal’: Het Rijk en de gemeente Groningen werken de komende jaren intensief samen om de woningbouwproductie te verhogen. Vanwege de krapte op de woningmarkt moeten er voor 2030 maar liefst 20.000 nieuwe woningen bijgebouwd worden.

Landelijk zijn er de komende jaren jaarlijks 75.000 woningen extra nodig om de tekorten in te lopen. In aansluiting op de afspraken met de gemeente Groningen gaat minister Ollongren nog afspraken maken met vier andere regio’s waar de druk op de woningmarkt groot is: de Metropoolregio Amsterdam, de Metropoolregio Utrecht, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de regio Eindhoven.

In de woondeals staan voor de kortere termijn afspraken over locaties waar woningbouw versneld van de grond kan komen. Voor de langere termijn gaat het om het zeker stellen van voldoende plancapaciteit door als partners samen te werken bij enkele complexe ontwikkellocaties. Naar zeggen bemoeit ook premier Rutte zich nu met de (geheime) overleggen om op korte termijn meer woondeals te kunnen sluiten.

Deel dit artikel: