Vrije ruimte in werkkostenregeling
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
23 december 2021

WKR verruiming 2021

De vrije ruimte van de werkkostenregeling was in het jaar 2021 verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000. In 2022 wordt de vrije ruimte binnen de WKR weer 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 1,18% van het restant van die loonsom boven dat bedrag.

In 2020 was er ook een tijdelijke verhoging van werkkostenregeling. Dit zou in 2021 niet meer het geval zijn, maar door de aanhoudende coronacrisis werd besloten alsnog voor 2021 de vrije ruimte van de werkkostenregeling te verhogen van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Dit gedeelte van het fiscale loon mag u besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers.

Let op aanpassing 2022

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR) weer 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 1,18% van het restant van die loonsom boven dat bedrag. Daarmee is een einde gekomen aan de tijdelijke verhoging van 3% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. 

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om een onbelaste vergoeding van thuiswerkkosten van €2,- per dag te geven. Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over welke dagen de werknemer thuiswerkt en welke dagen op kantoor. Op basis daarvan kan de werkgever een vaste vergoeding geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom.

Deel dit artikel: