Sinds 1 juli 2020 van kracht
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 juli 2020

Wijzigingen in Bouwbesluit 2012

Sinds 1 juli 2020 zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012:

  • Ten aanzien van veiligheid op de bouwplaats moeten veiligheidsafstanden worden bepaald. Omdat er in de praktijk behoefte is om te werken met een gelijkwaardige oplossing voor de veiligheidsafstanden is artikel 1.3 daartoe aangepast.
  • Ten behoeve van de bouwveiligheid wordt bepaald dat in het veiligheidsplan de contactgegevens moeten worden opgenomen van diegene die de maatregelen coördineert die in het veiligheidsplan zijn opgenomen (artikel 8.7).
  • Er worden nieuwe voorschriften opgenomen over het aanbrengen van gespoten PUR-schuim in kruipruimten in woningen, ter bescherming van de gezondheid van bewoners en andere personen (nieuw artikel 8.7a).
  • Uit oogpunt van brandveiligheid wordt het voorschrift dat toegangsdeuren van woningen zelfsluitend moeten zijn, uitgebreid (artikel 6.26).
  • Er wordt een nieuw artikel (artikel 2.69a) toegevoegd waarin specifieke voorschriften worden gegeven voor elektrische leidingen en pijpisolatie ten aanzien van brand- en rookklasse.
  • Daarnaast bevat het Bouwbesluit van 1 juli een reparatie ten aanzien van de brandcompartimentering van de parkeergarage (tabel 2.81/artikel 2.82).
  • Artikel 1.12 geeft een verduidelijking over de aanschrijfmogelijkheid voor het bevoegd gezag om hogere eisen te kunnen stellen in samenloop met de verbouweisen uit het Bouwbesluit.

In het Staatsblad zijn ook nieuwe voorschriften voor installatiegeluid van buiten opgestelde installaties voor koude- of warmteopwekking opgenomen. Het gaat vooral om het gebruik van warmtepompen en airco’s die buiten worden opgesteld. Deze voorschriften treden echter niet op 1 juli 2020 in werking, maar op een later te bepalen tijdstip (naar verwachting tegelijk met de BENG-eisen op 1 januari 2021).

Naar het bouwbesluit

Deel dit artikel: