Tref goede voorzieningen!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 juni 2023

Werken in de hitte

Op warme dagen met hoge temperaturen is het belangrijk om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers (en uzelf!) goed in acht te nemen. In de Arbowet staat opgenomen dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de werkomstandigheden van werknemers. Daarin wordt geen temperatuurgrens vermeld, want de risico’s hangen bijvoorbeeld ook af van de luchtvochtigheid en de werkkleding. We geven tips waar u op kunt letten.

Bij warm weer kunt u allerlei verkoelende maatregelen nemen om uzelf en uw personeel. Is er sprake van een hittegolf, of wordt het Nationaal Hitteplan ingesteld, dan kunt bijvoorbeeld een tropenrooster in werking stellen. Overigens staat het Nationaal Hitteplan los van de term hittegolf. Er is pas sprake van een officiële hittegolf als het in een periode van minimaal 5 dagen minstens 25 graden is, waarvan op 3 dagen minstens 30 graden (gemeten door het KNMI in De Bilt). De term hittegolf en bijbehorende berekening kan wel als uitgangspunt worden genomen voor een eigen hitteplan voor het bedrijf. Als er dan sprake is van een hittegolf dan weten u en uw werknemers welke verkoelende maatregelen er getroffen moeten worden.

Risico's bij werken in de warmte

Als de temperatuur op de werkplek boven de 40 °C stijgt, is er bijna altijd een risico op gezondheidsschade en moeten er maatregelen worden genomen. Ook bij wat lagere temperaturen kan gezondheidsschade optreden als er sprake is van bijvoorbeeld zwaar werk, een slechte lichamelijke conditie en veel direct zonlicht. Warm weer kan daarnaast ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Het concentratievermogen neemt af waardoor de kans op ongevallen toeneemt. Verder kunt u denken aan risico’s als warmte-uitslag, hitteslag of zelfs een zonnesteek.

Tips voor veilig werken in de hitte voor u en uw werknemers:

  • Werk zoveel mogelijk in de schaduw (afschermen/overkappen van de werkplek)
  • Verschuif werktijden en houd extra rustpauzes
  • Draag luchtige kleding en hoofdbescherming
  • Drink voldoende water
  • Let op signalen van je lichaam. Duizelingen, donkere urine of hoofdpijn kunnen signalen zijn van oververhitting of vochttekort
  • Eet gekoeld fruit
  • Gebruik een zonnebrandcreme met hoge factor, regelmatig insmeren voorkomt verbanding van de huid
  • Leg een koele handdoek in je nek

Voor meer tips kijk op het Arboportaal

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met het secretariaat.

Deel dit artikel: