Aanpassing vakantiedagen en roostervrije 80-90-100 regeling
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 april 2023

Vrije dagen 80-90-100-regeling

Per 1 januari 2023 is het aantal vakantiedagen en roostervrije dagen veranderd voor werknemers die gebruik maken van de 80-90-100-regeling. Voorkom dat er onduidelijkheid ontstaat over het aantal vrije dagen.

Zowel werknemers die deelnemen aan de 80-90-100-regeling, als ondernemers met werknemers die aan de regeling deelnemen, hebben een brief gehad over het aantal vakantiedagen en roostervrije dagen vanaf 1 januari 2023. Eerder is door NOA hier in een nieuwsbrief melding van gemaakt, maar het is vervelend als werknemer en werkgever dit nieuws gemist hebben en pas achter wijzigingen komen als teveel vakantiedagen of roostervrije dagen zijn opgenomen.

Vakantiedagen

Tijdens deelname aan de regeling bedraagt de opbouw van vakantiedagen 80%. Dit betekent dat een werknemer 20 in plaats van 25 vakantiedagen heeft per jaar. Het aantal vakantiedagen voor parttimers is naar rato.

Roostervrije dagen

Het aantal roostervrije dagen (atv-dagen) voor de 80/90/100-regeling 57 jaar is vanaf 2023 aangepast. Voor de 80/90/100-regeling 61,5 jaar verandert er niets. In de tabel is te zien hoeveel vakantiedagen en roostervrije dagen een werknemer heeft als er wordt deelgenomen aan de regeling:

80/90/100-regelingVakantiedagenRoostervrije dagen (atv-dagen), maximaal
57 jaar afbouw204
57 jaar natuursteen204
61,5 jaar afbouw200
61,5 jaar natuursteen200
Deel dit artikel: