Ministerie verhoogt verkeersboetes met 10%
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 december 2023

Verkeersboetes 2024

In een beslisnota van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is bekend gemaakt dat de verkeersboetes in 2024 met 10% stijgen ten opzichte van dit jaar. De meeste boetes worden afgerond naar boven. We hebben de nieuwe bedragen voor verkeersovertredingen weer op een rijtje gezet.

De 10% verhoging komt voort uit de volgende zaken: 5,7% is de jaarlijkse indexering. De rest van de verhoging met 4,3% is bedoeld om gaten in de begroting te dekken. Dit is bij de Voorjaarsnota 2023 bepaald. De Raad van State is het hier overigens niet mee eens, omdat verkeersboetes bedoeld zijn om de verkeersveiligheid te vergroten en niet om de staatskas te spekken.

Mobiele telefoon vasthouden onder het rijden

Het is algemeen bekend dat er (te)veel ongelukken worden gemaakt door bestuurders die tijdens het rijden op hun mobiele telefoon kijken. Daarom is de boete fors ‘voor een bestuurder van een voertuig die tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vasthoudt’. Bestuurders van een auto kunnen voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden beboet worden voor € 420,-. Bromfietsers kost dit € 290,- en fietsers € 160,-.

Door rood rijden

Door een rood stoplicht rijden levert in 2024 een boete van € 300,- op. Voor fietsers is de boete € 120,- en bromfietsers moeten € 210,- betalen.

Geen gordel dragen

Bestuurders als inzittenden die geen gordel dragen, kunnen hiervoor in 2024 een boete van € 180,- krijgen.

Onnodig links rijden en rechts inhalen

Bestuurders die onnodig links rijden, kunnen fiks worden beboet. Op autowegen met meerdere rijstroken wordt de verkeersboete voor onnodig links rijden in 2024 € 270,-. Op andere plaatsen is de boete € 300,-. Ook bestuurders die rechts inhalen kunnen hiervoor een boete van € 300,- krijgen.

Onvoldoende zicht via voor- en zijruiten

Als het van de winter weer sneeuwt, vriest, of wanneer de ruiten flink beslagen zijn, doe je er verstandig aan om de ruiten eerst goed te ontdoen van ijs, sneeuw en condens. De boete voor rijden met onvoldoende zicht via voor- en zijruiten bedraagt in 2024 € 490,-.

Er zijn heel wat verkeersovertredingen te maken. De volgende overtredingen kosten in 2024 € 120,-

 • Rotonde tegen de richting in rijden
 • Stilstaan op voetpad of fietspad met auto
 • Afslaan zonder richtingaanwijzer
 • Binnen vijf meter van kruispunt parkeren
 • Langs gele doorgetrokken streep parkeren
 • Dubbel parkeren
 • In het donker zonder licht rijden binnen de bebouwde kom
 • Onnodig mistverlichting vóór voeren
 • Niet stoppen voor een stopbord

Verkeersboetes van € 180,-

 • Te ver versleten band(en)
 • In het donker zonder licht rijden buiten de bebouwde kom
 • Rijden met een onleesbaar kentekenbewijs
 • Rijden zonder APK
 • Met een auto op een voetpad rijden
 • Stilstaan op een kruispunt
 • Illegaal lichtsignalen geven
 • Onnodig mistverlichting achter voeren
 • Eenrichtingsweg van de verkeerde kant inrijden
 • Over de busbaan rijden

Verkeersboetes die € 300,- bedragen

 • Niet meewerken aan een blaastest of speekseltest
 • Kruispunt blokkeren
 • Over een verdrijvingsvlak rijden
 • Niet voorrang verlenen aan rechts
 • Geen voorrang verlenen aan tram
 • Onnodig op de vluchtstrook stilstaan
 • Een bus of tram inhalen aan de kant waar mensen op dat moment uitstappen
 • Onnodig geluid veroorzaken

Administratiekosten

Voor elke boete worden administratiekosten gerekend. Dat is nu een vast tarief van € 9,- en dat blijft ook in 2024 zo.

Snelheidsovertredingen

En dan zijn er natuurlijk ook nog de boetes voor te hard rijden. Er gelden verschillende tarieven voor woonerven, binnen en buiten de bebouwde kom en voor te hard rijden bij wegwerkzaamheden:

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

 • 4 km/u: 35 euro
 • 5 km/u: 43 euro
 • 6 km/u: 53 euro
 • 7 km/u: 61 euro
 • 8 km/u: 69 euro
 • 9 km/u: 79 euro
 • 10 km/u: 90 euro
 • 11 km/u: 121 euro
 • 12 km/u: 132 euro
 • 13 km/u: 146 euro
 • 14 km/u: 157 euro
 • 15 km/u: 169 euro
 • 16 km/u: 182 euro
 • 17 km/u: 195 euro
 • 18 km/u: 210 euro
 • 19 km/u: 224 euro
 • 20 km/u: 240 euro
 • 21 km/u: 257 euro
 • 22 km/u: 273 euro
 • 23 km/u: 291 euro
 • 24 km/u: 306 euro
 • 25 km/u: 325 euro
 • 26 km/u: 343 euro
 • 27 km/u: 365 euro
 • 28 km/u: 383 euro
 • 29 km/u: 402 euro
 • 30 km/u: 421 euro

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

 • 4 km/u: 58 euro
 • 5 km/u: 69 euro
 • 6 km/u: 80 euro
 • 7 km/u: 94 euro
 • 8 km/u: 108 euro
 • 9 km/u: 121 euro
 • 10 km/u: 134 euro
 • 11 km/u: 169 euro
 • 12 km/u: 183 euro
 • 13 km/u: 199 euro
 • 14 km/u: 216 euro
 • 15 km/u: 232 euro
 • 16 km/u: 249 euro
 • 17 km/u: 266 euro
 • 18 km/u: 284 euro
 • 19 km/u: 303 euro
 • 20 km/u: 323 euro
 • 21 km/u: 343 euro
 • 22 km/u: 364 euro
 • 23 km/u: 384 euro
 • 24 km/u: 406 euro
 • 25 km/u: 429 euro
 • 26 km/u: 454 euro
 • 27 km/u: 479 euro
 • 28 km/u: 495 euro
 • 29 km/u: 495 euro

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf

 • 4 km/u: 58 euro
 • 5 km/u: 69 euro
 • 6 km/u: 80 euro
 • 7 km/u: 94 euro
 • 8 km/u: 108 euro
 • 9 km/u: 121 euro
 • 10 km/u: 134 euro
 • 11 km/u: 169 euro
 • 12 km/u: 183 euro
 • 13 km/u: 199 euro
 • 14 km/u: 216 euro
 • 15 km/u: 232 euro
 • 16 km/u: 249 euro
 • 17 km/u: 266 euro
 • 18 km/u: 284 euro
 • 19 km/u: 303 euro
 • 20 km/u: 323 euro
 • 21 km/u: 343 euro
 • 22 km/u: 364 euro
 • 23 km/u: 384 euro
 • 24 km/u: 406 euro
 • 25 km/u: 429 euro
 • 26 km/u: 454 euro
 • 27 km/u: 479 euro
 • 28 km/u: 495 euro
 • 29 km/u: 495 euro

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

 • 4 km/u: 31 euro
 • 5 km/u: 39 euro
 • 6 km/u: 47 euro
 • 7 km/u: 56 euro
 • 8 km/u: 64 euro
 • 9 km/u: 75 euro
 • 10 km/u: 84 euro
 • 11 km/u: 115 euro
 • 12 km/u: 127 euro
 • 13 km/u: 139 euro
 • 14 km/u: 150 euro
 • 15 km/u: 162 euro
 • 16 km/u: 173 euro
 • 17 km/u: 186 euro
 • 18 km/u: 198 euro
 • 19 km/u: 214 euro
 • 20 km/u: 230 euro
 • 21 km/u: 243 euro
 • 22 km/u: 258 euro
 • 23 km/u: 273 euro
 • 24 km/u: 291 euro
 • 25 km/u: 308 euro
 • 26 km/u: 325 euro
 • 27 km/u: 342 euro
 • 28 km/u: 360 euro
 • 29 km/u: 381 euro
 • 30 km/u: 401 euro

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

 • 4 km/u: 47 euro
 • 5 km/u: 57 euro
 • 6 km/u: 68 euro
 • 7 km/u: 79 euro
 • 8 km/u: 91 euro
 • 9 km/u: 101 euro
 • 10 km/u: 113 euro
 • 11 km/u: 143 euro
 • 12 km/u: 158 euro
 • 13 km/u: 173 euro
 • 14 km/u: 187 euro
 • 15 km/u: 201 euro
 • 16 km/u: 219 euro
 • 17 km/u: 235 euro
 • 18 km/u: 251 euro
 • 19 km/u: 268 euro
 • 20 km/u: 284 euro
 • 21 km/u: 303 euro
 • 22 km/u: 323 euro
 • 23 km/u: 342 euro
 • 24 km/u: 360 euro
 • 25 km/u: 381 euro
 • 26 km/u: 402 euro
 • 27 km/u: 421 euro
 • 28 km/u: 444 euro
 • 29 km/u: 466 euro
 • 30 km/u: 488 euro

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

 • 4 km/u: 26 euro
 • 5 km/u: 32 euro
 • 6 km/u: 39 euro
 • 7 km/u: 46 euro
 • 8 km/u: 53 euro
 • 9 km/u: 60 euro
 • 10 km/u: 79 euro
 • 11 km/u: 109 euro
 • 12 km/u: 119 euro
 • 13 km/u: 128 euro
 • 14 km/u: 139 euro
 • 15 km/u: 150 euro
 • 16 km/u: 161 euro
 • 17 km/u: 175 euro
 • 18 km/u: 188 euro
 • 19 km/u: 201 euro
 • 20 km/u: 216 euro
 • 21 km/u: 231 euro
 • 22 km/u: 243 euro
 • 23 km/u: 258 euro
 • 24 km/u: 273 euro
 • 25 km/u: 287 euro
 • 26 km/u: 303 euro
 • 27 km/u: 318 euro
 • 28 km/u: 331 euro
 • 29 km/u: 349 euro
 • 30 km/u: 368 euro
 • 31 km/u: 386 euro
 • 32 km/u: 403 euro
 • 33 km/u: 421 euro
 • 34 km/u: 442 euro
 • 35 km/u: 461 euro
 • 36 km/u: 480 euro
 • 37 km/u: 495 euro
 • 38 km/u: 495 euro
 • 39 km/u: 495 euro

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

 • 4 km/u: 34 euro
 • 5 km/u: 43 euro
 • 6 km/u: 53 euro
 • 7 km/u: 64 euro
 • 8 km/u: 73 euro
 • 9 km/u: 83 euro
 • 10 km/u: 109 euro
 • 11 km/u: 141 euro
 • 12 km/u: 154 euro
 • 13 km/u: 167 euro
 • 14 km/u: 180 euro
 • 15 km/u: 193 euro
 • 16 km/u: 208 euro
 • 17 km/u: 224 euro
 • 18 km/u: 240 euro
 • 19 km/u: 257 euro
 • 20 km/u: 273 euro
 • 21 km/u: 291 euro
 • 22 km/u: 308 euro
 • 23 km/u: 325 euro
 • 24 km/u: 343 euro
 • 25 km/u: 365 euro
 • 26 km/u: 384 euro
 • 27 km/u: 403 euro
 • 28 km/u: 425 euro
 • 29 km/u: 444 euro
 • 30 km/u: 466 euro
Deel dit artikel: