Vergunningen voor 66.000 woningen afgegeven
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 februari 2021

Vergunning afgifte nieuwbouw niet genoeg

In 2020 werd er voor bijna 66.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is bijna 14% meer dan in 2019. Maar, flink lager dan in 2018. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouw. Opvallend is dat de totale bouwkosten van de vergunde woningen flink hoger waren. Desalniettemin ligt het aantal verleende vergunningen nog flink onder het aantal betaalbare woningen dat het kabinet wil laten bouwen. 

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf vergunningverlening is circa twee jaar. Vergunningen voor woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen) zijn niet in de cijfers over de vergunde nieuwbouwwoningen opgenomen. Eerder meldde het CBS al dat er in 2020 ruim 69 duizend nieuwbouwwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd.

Afgelopen jaar werden er dus voor bijna 66.000 woningen een vergunning afgegeven. In 2019 was dit ruim 57.000, waardoor het een flinke toename lijkt als alleen naar deze jaren wordt gekeken. Maar in 2018 ging het nog om 70.000 woningbouwvergunningen. En voor de kredietcrisis van 2008/2009 lag het gemiddelde zelfs op 80.000 vergunningen. 

Vergunde bouwkosten naar recordhoogte

De totale bouwkosten van de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen waarvoor een vergunning is afgegeven, stegen in 2020 met ruim 12% tot 19,4 miljard euro. Vanaf 2012, de start van de huidige meting, zijn de totale bouwkosten niet eerder zo hoog geweest. In de woonsector nam de vergunde bouwsom voor de bouw en verbouw van woningen in 2020 met bijna 17% toe tot 12,7 miljard euro. Hiervan is bijna 11 miljard euro aan bouwkosten geraamd voor nieuwbouw en 2 miljard euro voor het verbouwen van woningen. Voor bedrijfsgebouwen namen de totale bouwkosten toe met bijna 5 procent tot zo’n 6,7 miljard euro.

Meer info op de website van CBS. 

Deel dit artikel: