Uitspraak Europees Hof over UBO-register
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 december 2022

UBO-register wordt afgeschermd

Het Europees Hof van Justitie (EHvJ) heeft eind november bepaald dat het UBO-register niet langer vrij toegankelijk is voor het grote publiek. Doel van het register is een betere bestrijding van terrorisme en witwassen. Maar deze doelen zijn ook te bereiken zonder iedereen toegang te geven tot het register. Een opsteker voor vooral familiebedrijven.

Familiebedrijven geven al meerdere jaren aan dat ze last hebben van een aantasting van hun persoonlijke levenssfeer. De minister van Financiën heeft in een Kamerbrief aan de Kamer van Koophandel gevraagd om tijdelijk geen informatieverstrekkingen meer uit het register te verzorgen. De KvK is in Nederland de uitvoerder van het UBO-register.

Vooral familiebedrijven klagen tegen de toegankelijkheid van het UBO-register door wildvreemden. Sinds dit jaar waren eigenaren van bedrijven met naam en toenaam in het zogeheten UBO-register te vinden. Ook waren daar diverse andere privégegevens te vinden, zoals welk aandeel iemand in een bedrijf heeft en waar iemand woont. Dit was verplicht en voor iedereen te raadplegen. Dus ook voor criminelen. Dat moet veranderen, heeft het Europees Hof van Justitie besloten. 

Deel dit artikel: