Stijging energierekening voor mkb verminderen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 november 2021

Tijdelijke verlaging energiebelasting

Het (demissionaire) kabinet past momenteel het maatregelenpakket aan om een eenmalige verlaging van de energiebelasting voor 2022 te regelen. Hiermee wordt de stijging van de energierekening voor huishoudens en mkb-bedrijven verminderd. 

Tegemoetkoming voor hoger verbruik

Het kabinet verlaagt op verzoek van de Tweede Kamer het belastingtarief op elektriciteit in de tweede en de derde verbruiksschijf. In de vierde nota van wijziging bij het Belastingplan 2022 staat vermeld dat de 2e en 3e verbruiksschijf incidenteel met 0,859 cent, respectievelijk 0,201 cent verlaagd worden. Het belastingtarief in de eerste schijf gaat iets minder omlaag dan eerder voorgesteld. Hierdoor komt een groter deel van de lastenverlichting terecht bij mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik. 

Verhoogde vaste belastingkorting

Het kabinet verhoogt daarnaast de vaste belastingkorting op de energierekening tot € 265,-. Dit was € 230,-. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik betekent dit nog steeds een daling van het belastingdeel van ongeveer € 400,- op jaarbasis. In de praktijk zal dat bedrag afhankelijk van het energieverbruik per huishouden verschillen.

De totale belastingvermindering voor het mkb komt in 2022 volgens de laatste ingediende wijzigingsnota bij de Tweede Kamer neer op € 681,63 exclusief btw. Voor deze aanpassing wordt 125 miljoen euro vrijgemaakt binnen het budget van het huidige maatregelenpakket. 

Deel dit artikel: