Arbeidskrachten zoeken in andere EU-landen?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 juni 2023

Tekort- en overschotberoepen

Nederland telt 166 beroepen met een tekort aan arbeidskrachten. Dat heeft het UWV uitgezocht. Ook in de afbouw is het moeilijk om vakkrachten te vinden. Volgens UWV loont het om naar andere EU-landen te kijken waar voor sommige beroepen een overschot is.

Voor 70% van de tekortberoepen in Nederland is in een ander Europees land nog wél arbeidsaanbod beschikbaar. Dat blijkt uit een analyse van UWV. Werven in het buitenland/ EU is daarom ook een van de 34 oplossingen die UWV aanraadt aan werkgevers voor de krapte op de arbeidsmarkt.

De Nederlandse arbeidsmarkt is zeer krap. Niet alleen in de (af)bouw is het moeilijk om aan goed personeel te komen. In totaal zijn er 166 beroepen die te maken hebben met tekorten aan personeel. Vaak zijn er voor deze beroepen in andere Europese landen ook tekorten, maar voor 117 tekortberoepen in Nederland is er minstens 1 land in Europa dat een overschot kent in dat beroep. Dit biedt kansen voor Nederlandse werkgevers.

Kansen in Europa

Werkgevers die bouwvakhulpen zoeken kunnen volgens UWV terecht in Denemarken, Griekenland, Duitsland, Letland, Noorwegen, Zweden en Slowakije waar relatief veel bouwvakhulpen werkloos zijn. Specifieker is uitgezocht dat er in Nederland een tekort is aan vloerenleggers en tegelzetters, maar dat dit in Hongarije een overschotberoep betreft. Voor stukadoors geldt dat er in Denemarken en Hongarije een aanzienlijk aantal werkloos is.

Werven in EU

Door het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Economische Ruimte hebben mensen de mogelijkheid om elders te gaan werken, eventueel met hulp van de European Employment Services (EURES). Dit kan personeelsoverschotten in herkomstlanden verminderen en de krapte bestrijden in de landen van bestemming. EURES is ook de organisatie die zorgt voor voorlichting en meekijkt naar huisvesting, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid rondom arbeidsmigratie.

UWV biedt in totaal 34 mogelijke oplossingen om werkgevers te helpen hun personeelskrapte te verhelpen.

Bekijk het volledige overzicht van tekortberoepen in Nederland.

Deel dit artikel: